Vita jobb


Lokalt partiarbete för trygga anställningar och bra arbetsvillkor.

Genom att arbeta systematiskt med offentlig upphandling kan ekonomisk brottslighet trängas tillbaka. Det går att ställa krav som ger trygga anställningar och bra arbetsvillkor.

Ekonomisk brottslighet skapar många problem. Utsatta människor utnyttjas som arbetskraft under svåra förhållanden. Dumpning av löner och försämring av arbetsvillkor påverkar inte bara dem som drabbas direkt. Det förändrar villkoren för hela branscher.

Ladda ned ”Vita jobb” här (pdf)