Vänsterpartiet tolerans/grafittipolicy


Vänsterpartiets kongress 2014 biföll en enskild motion om att Vänsterpartiet i korthet ska ”inrätta en central toleranspolicy där man arbetar för att ge all konst samma möjlighet att existera, oavsett estetiskt uttryck”, arbeta för att de nolltoleranser som finns runt om i Sverige ska upphävas, samt för att det ska finnas lagliga möjligheter att utöva graffiti på offentligt ägda väggar. Här presenteras en rapport med bakgrundsinformation om detta samt själva den antagna Tolerans/grafittipolicyn.

Ladda hem policyn här (pdf)…

En kommentar till “Vänsterpartiet tolerans/grafittipolicy”

  1. Berith Ring

    Oavsett konst, tycke och smak, är det oerhört viktigt att måna och vara rädd om det offentliga rummet. Jag tycker inte om grafitti, men oavsett detta vill jag varken ha den typen av konst, Rembrandt, Larsson, Picasso osv målade på våra väggar och ute i naturen! Det finns massor med vägar att visa upp sin konst, men låt våra byggnader vara ifred.
    Var rädd om det offentliga rummet, där alla ska vistas och låt människor, natur,djur lysa upp och måla vår vardag fint istället.!
    Berith

    Svara

Skriv en kommentar