Rätt till asyl


Även tidigare när Sverige har tagit emot många människor på flykt har vissa sagt att det varit omöjligt. Men de människor som kom då är nu en självklar del av vårt samhälle. Samtidigt som vi tog emot flyktingar byggde vi då upp en stark välfärd. Vår moderna historia visar att Sverige kan både värna rätten till asyl och ha en välfärd av världsklass.

Vi vill göra det nu också. Sverige behöver investera i alla människor som bor här, både nya och gamla svenskar. Här finns ett vägval – passivitet eller att satsa långsiktigt. När Sverige nu växer vill vi göra lönsamma investeringar och en ordentlig utbyggnad av välfärden. Det är dags att investera i framtiden.

Att många människor kommer samtidigt innebär utmaningar för mottagningssystemen som kräver stora insatser här och nu. Vänsterpartiet har fler förslag på lösningar som förbättrar flyktingmottagandet i praktiken.

Trygghet ger bästa starten
Trygghet och permanenta uppehållstillstånd gör att människor vågar satsa för att bygga upp en ny framtid. Nu krävs insatser för att stödja kommunerna för att ordna bostäder och rusta människor för språk och arbete.

Vänsterpartiet har exempelvis föreslagit ett nationellt program för mobila bostäder, effektiva insatser för jobb och vidgad familjeåterförening.

Krafttag mot övervinster
Privata företag gör idag stora vinster på flyktingmottagandet. Det gör det onödigt dyrt. Varken regeringen, de borgerliga partierna eller SD ställer samma krav som Vänsterpartiet: Att staten så snart det är möjligt ska ta över ansvaret för flyktingboenden. Skattepengar ska inte gå till vinster.

Redan nu kan din kommun själv ordna boenden och teckna avtal direkt med Migrationsverket. Då slipper vi anlita oseriösa – och dyra – aktörer.

Vi skräms inte
Flera partier försöker skrämmas och ställer förslag som slopar asylrätten. De vill ha
fångläger för flyktingar eller olagligt begränsa vägarna till Sverige. Sämre lönevillkor är andra förslag som på inget sätt bidrar till lösningar. Det är förslag som bara skapar ökade motsättningar.

Vi ska rädda liv
När nu världen står nu inför den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget och miljontals människor är på flykt undan krig och terror handlar det om att rädda liv och om rätten till asyl.

Fred och säkerhet är den enda lösningen på sikt. Men nu handlar det om att skapa trygga vägar och fungerande mottagning. Bara under 2015 har fler än 2000 människor drunknat i Medelhavet eftersom det inte finns några lagliga sätt att ta sig till EU.

Vi vill därför skapa lagliga, säkra vägar in i EU. Vi vill ta bort transportöransvaret, häva Dublin–förordningen och ta bort viseringskrav för människor från länder som befinner sig i krig och konflikt.

Bättre möjligheter till familjeåterförening gör att färre måste ta de farliga flykt-vägarna. Fler kvotflyktingar gör också att fler kan söka asyl på säker väg.

Vi betalar inte!
Så länge EU inte ställer upp för asylrätten föreslår vi att Sverige håller inne med EU-medlemsavgiften.

Organisera dig
Gå med i Vänsterpartiet. Vi arbetar politiskt på alla nivåer för rätten till asyl, en human flyktingpolitik och ett samhälle fritt från rasism.

Vänsterpartister arbetar också aktivt och utåtriktat. Exempelvis i organisationer som jobbar för en human flyktingpolitik, för sammanhållning och mot rasism.

Bara tillsammans kan vi bygga ett Sverige som präglas av omtanke, rättvisa och solidaritet.

Vänsterpartiet i EU
Vänsterpartiet i EU är en del av partigruppen GUE/NGL. GUE/NGL driver på för en human flyktingpolitik, där säkra, lagliga vägar in i EU utgör en central del av vänstergruppens migrationspolitiska program.
Mer om GUE/NGL:s migratiospolitik här…

10 kommentarer till “Rätt till asyl”

 1. Johan

  Kamrater!

  Jag önskar att V kunde sluta peka finger för att vinna moralistiska poänger och kunde sluta framhärda i föreställningen att lagliga vägar in i EU och generösare anhöriginvandring skulle lösa krisen. Jag önskar mig en omvärdering i samma anda som den Göran Greider skisserar i http://www.etc.se/ledare/lat-flyktingmottagandet-befria-den-ekonomiska-politiken. Linjen V driver nu har, tyvärr, karaktären av att ”nu tycker jag vi alla håller hand och sjunger we shall overcome”…

  Så länge V diskvalificerar sig från debatten genom att vägra erkänna att vi slagit i taket för asylmottagningen kommer alla lösningar på krisen komma från höger. Då blir det mer RUT, orholkad arbetsrätt, etc. Högerns ”chockdoktrin” kan inte avvärjas genom att låtsas att krisen inte är ett faktum.

  Hälsning,
  J.

  Svara
 2. Vänsterpartiet

  Hej. Vänsterpartiet delar inte din bild av att vi pekar finger för att vinna moralistiska poänger, inte heller att vi har diskvalificerat oss från debatten. Vi vet att läget är ansträngt för mottagningsenheterna och socialtjänst med mera. Men vi menar att den signalpolitik som nu sänds ut genom migrationsöverenskommelsen mellan regeringspartierna och de borgerliga partierna, försvårar situationen i stället för att hjälpa.

  I världen pågår den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Sextio miljoner människor är på flykt. Hälften av dessa är barn. I en katastrof som denna måste asylrätten stå i centrum. Det är i en situation som denna som vi måste slå vakt om permanenta uppehållstillstånd.

  Vi behöver rikta in oss på konkreta lösningar på reella problem: boende, arbete, utbildning. Hur bygger vi bäst ut samhället när vi blir fler?

  Dessa tre punkter är avgörande för att hantera situationen med många flyktingar som söker skydd i Sverige.

  1. Värna asylrätten och verka för permanenta uppehållstillstånd. Människor behöver skydd – inte kastas in i år av väntan och osäkerhet. Trygga människor vågar, vilket underlättar en snabbare och bättre etablering i det svenska samhället.

  2. En politik som inkluderar och rymmer oss alla. Det finns stora samhällsbehov, det finns människor som kan lösa dem och det finns även pengar för att finansiera det. Avgörande är den politiska viljan att få in de pengar som behövs.

  3. Ordning och reda. Det behövs regelförenklingar för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet i kommuner och landsting. Viktigt att alla kommuner måste ta emot flyktingar och att de får tillräcklig ersättning från staten. Dessutom: träng ut vinstintresset i flyktingmottagandet; varenda skattekrona ska användas till att tillhandahålla ett gott mottagande och adekvat boende – inte ner i fickorna på privata aktörer. Vänsterpartiet vill också hålla inne utbetalningen av medlemsavgiften till EU tills övriga EU-länder tar sitt ansvar för flyktingmottagandet.

  Svara
 3. erica

  Är väldigt tacksam att vänstern står pall och INTE börjar köra samma snack som många andra partier nu gör och att Vänstern INTE börjar spela på sd:s planhalva, Att vara medmänniska är just nu att gå i motvind men man kan med stolthet säga sen, Vi vek oss inte för rasisternas agenda!

  Svara
 4. Brita Hännestrand

  Många viktiga förslag från Vp.
  Det är viktigt att se att det inte är Sverige som har en kris utan att läget i världen med det förödande kriget i Syrien, motsättningarna mellan sunniter (ex Saudiarabien) och shiiter (ex Iran) skapar en instabil situation i Mellanöstern i vars jordmån bl a SiS-Daesh växt fram, att Afghanistan sedan några årtionden konstant är i ett läge av oro och uppkommande väpnade konflikter.m m för att se att det är världen som är i kris och vår blygsamma roll är eller borde vara att bevilja en fristad för de människor som tar sig hit och inte gå med på den upptrissade skräcken i borgerliga kretsar och regeringen.
  I dagens DN nämns (s 24) att Diedrerik Samson, s-ledare i Nederländerna lagt fram en plan at Tyskland, Nederländerna och Sverige samt en del andra EU-länder skulle ta emot mellan 150.000 till 200.000 asylsökande årligen från Turkiet. Det är ett skäligt antal med tanke på att det kommer drygt en miljon flyktingar till Europa. Det skulle givetvis kräva att vi planerar för ett mottagande på den nivån. Jag tycker att det låter som en tanke värd att arbeta vidare på, men Löfven säger blankt nej till att ta emot fler asylsökande i Sverige.
  Hur vore det om Vp gick ut och visade sitt intresse och stöd för förslaget? Och noggrant följer diskussionen i EU för att se var vi hamnar. Sverige skulle faktiskt tjäna på att fler människor kommer hit.
  Brita Hännestrand, Uppsala-

  Svara
 5. Lukas

  Jag undrar varför V står för en nyliberal politik vad gäller öppna gränser. Ser ni inte hur nyliberalerna använder flyktingarna/invandrarna till att försöka dumpa löner och skapa en ny låglönesektor? Asylrätt är ej lika med nyliberal invandringspolitik.
  Skärpning!

  Svara
 6. Mckenzie

  This page certainly has all of the information I wanted concerning this subject and didn�t know who to ask.

  Svara
 7. Svein Blikfeldt

  Kan sända en kommentar på detta. Ofta trilskas ju staten med miljarder. Då kan ju jag och några till få lite bekymmer. Det är skillnad på investering och en kostnad. Den första förväntas kanske ge något tillbaka. Även investering i skola minskar analfabeter om man utnyttjar skolan.

  Om vi nu mellan tummen och pekfingret försökar få bukt med dessa miljarder för integration. Vi handlade Julklappar för ca. 75 miljarder 2016. Det motsvarar ca. 3500 kr per person och år för de som nu handlade i genomsnitt. Integration uppgick 2016 en tredjedel av vad vi köper julklappar för. Då börjar vi få plånboksförmat på siffrorna.

  3500 kr per år och invånare delad på tre delad på 12 månader ger 97 kristallklara kronor i månaden på den vuxna befolkningen. Men vänta nu lite.

  Vi prata ju om en investering som förväntas ge något tillbaka. Men för de som vill prata kostnad är det ett fempack med strumpor eller två i månaden vi tjatar om per vuxen.

  Men det finns alltid ett förhållanden mellan en ändring i samhället och hur fort service och kapital kan anpassas till det.

  Om vi snackar om att vissa i samhället har fått det sämre. Så är det nog snarare skillnad mellan fattiga och rika som inverkar på det. Alltså att utjämna dessa skillnader är viktigare än att pruta på skyddsbehov.

  Nu när Vi stänger gränser, så är ju frågan om vad som blev kvar av EU:s 4 friheter något att fundera över.

  Ska vi ha gemensamma gränser, eller är det nu bara tre friheter kvar. De som plaskade i Medelhavet är inte bekymret. Bekymret ligger ju i reglering inom EU.

  Men vi behöver inte vara så rädda. Tror de som kommer kan bli en utmärkt granne. En annan sak är vad staten gör för drag för att underlätta för grupper i marginalen att komma in på arbetsmarknaden.

  Det är mycket viktigare, så välkommen var enda som vill bo granne med mig.

  Svara
 8. Magnus Kihlbom

  Har V yrkat på stopp för utvisningar till Afghanistan? Om inte, varför?

  Svara

Skriv en kommentar