Vänsterpartiet gör skillnad


Den närmaste månaderna blir det mycket viktigt att visa upp vad som står på spel med denna budget. Därför handlar första delen av kampanjen om detta. För att öka våra möjligheter att nå ut behöver partiet arbeta mer målgruppsanpassat och därför innehåller denna del av kampanjen fyra paket som riktar sig till olika målgrupper. Tanken är att det lokala arbetet ska rikta in sig på att nå just dessa målgrupper i så hög utsträckning som möjligt. Varje partiförening och distrikt får själva avgöra om alla fyra målgrupperna är lika viktiga hos er eller om det är någon eller några som ska prioriteras.

För varje målgrupp finns i detta material:

– Ett faktamaterial med de reformer som vi tror målgruppen är särskilt intresserad av.
– En folder (som kan beställas från webbshopen under ”Trycksaker –> Foldrar & flyers”)
– Förslag på aktiviteter
– Lokal debattartikel

De målgrupper som kampanjen ska riktas till är de målgrupper där Vänsterpartiet redan i dag är starka och där vi har störst chans att öka vårt stöd. Dessa är:

– Unga (15-23)
– Personer som bor i hyresrätt
– Kvinnor i offentlig sektor
– Personer som är fackligt aktiva

Här finns de målgruppsinriktade paketen

Unga (15-23)

Personer som bor i hyresrätt

Kvinnor i offentlig sektor

Personer som är fackligt aktiva