Underlag till 8 mars 2016


Årets tema för partiet på 8 mars är mäns våld mot kvinnor. Nedan finner ni material som kan användas.

Om möjligt gör gärna aktiviteter kring feministiskt självförsvar tillsammans med Ung Vänster.

Skriv en kommentar