Striden om tiden


Dags att förverkliga visionen om sex timmars arbetsdag
En rapport från partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning.
Underlag för vidare diskussion i Vänsterpartiet och för beslut i Partistyrelsen.

Partistyrelsen har godkänt rapporten men inte textbehandlat innehållet eller tagit ställning till de konkreta förslagen vad gäller strategi och tillvägagångssätt som låg i kapitel 10, 11 och 12. Dessa förslag överlämnas till den Partistyrelse som väljs av kongressen i januari 2014 för fortsatt diskussion och ställningstagande.

Arbetstidsförkortning med bibehållen lön har varit en stor profil- och identitetsfråga för Vänsterpartiet under lång tid. I detta strategidokument skisseras vägen framåt i kampen för en generell arbetstidsförkortning i Sverige. Dokumentet ger en bakgrund till arbetstidsförkortningar i Sveriges moderna historia, ekonomiska beräkningar och konsekvenser av en arbetstidsförkortning, strategiska allianser, Vänsterpartiets förhållande till frågan, samt politiska och opinionsmässiga vägar framåt.

Ladda ned ”Striden om tiden” här (pdf)