Strategiska vägval för en arbetstidsförkortning


Partistyrelsen har på mötet 27-28 november beslutat om en ny strategi för arbetstidsförkortning, ”Strategiska vägval för en arbetstidsförkortning”. Den utvecklar och kompletterar den tidigare rapporten ”Striden om tiden”. I rapporten Strategiska vägval för en arbetstidsförkortning presenteras en möjlig väg att konkret genomföra en arbetstidsförkortning stegvis mot 6-timmars arbetsdag. Rapporten innehåller också nya beräkningar för vilka kostnader som uppstår när en successiv arbetstidsförkortning ska genomföras.

Sex timmars arbetsdag är en fråga som har funnits på Vänsterpartiets dagordning i decennier. Genom rapporten Striden om tiden och denna kompletterande rapport Strategiska vägval för en arbetstidsförkortning har ett stort steg tagits kring att beskriva hur en sådan reform skulle kunna genomföras, vilka fördelar som finns med ett sådant genomförande och hur kostnaderna ser ut.

Under de senaste åren har Vänsterpartiet återigen lyckats sätta 6-timmars arbetsdag på inte bara vår egen dagordning utan även i medierna. I synnerhet gäller det förstås det framgångsrika, och numera världsberömda, försök som sker i Göteborgs kommun. Med dessa två rapporter tar vi ytterligare steg och visar att vår politik är konkret och genomförbar.

Ladda ned Strategiska vägval för en arbetstidsförkortning (pdf)
Klicka här för att komma till Striden om tiden

Ny studiehandledning

Denna studiehandledning utgör Vänsterpartiets fördjupningsstudier om arbetstidsförkortning, och släpptes i april 2016. Studiehandledningen baseras på rapporten Strategiska vägval för en arbetstidsförkortning som Vänsterpartiets partistyrelse beslutat om i slutet av 2015. Syftet med handledningen är att ge större kunskap om hur Partistyrelsens strategi för arbetstidsförkortning ser ut och stimulera till diskussion kring de strategiska avväganden och fakta som ligger bakom den.

Ladda ner Studiehandledning om arbetstidsförkortning (pdf)
Ladda ner Studiehandledning om arbetstidsförkortning (word)