Statligt investeringsstöd för fler hyresrätter


Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2013.

Hela 242 kommuner uppger i Boverkets bostadsmarknadsenkät att de har brist på hyresrätter. Bristen på hyresrätter drabbar främst personer som inte är etablerade på bostadsmarknaden eller som behöver flytta men inte har råd att köpa en bostad, t.ex. ungdomar. Cirka 250.000 unga vuxna saknar i dag ett eget boende. För att fylla behovet skulle det behövas ca 160.000 bostäder.

Ladda hem ”Statligt investeringsstöd för fler hyresrätter” (pdf)