Motverka vinster i välfärden lokalt


Vänsterpartiet vill att välfärdens skattepengar ska gå till verksamheten och inte tas ut som vinster. Välfärdens resurser ska fördelas efter behov i enlighet med demokratiska beslut, inte efter vilka patienter, elever eller brukare som är mest lönsamma för välfärdsföretagen. Regeringen har efter förhandlingar med Vänsterpartiet åtagit sig att lägga lagförslag som i stort tillgodoser dessa ambitioner. Men det kommer att ta tid och på många håll kommer det inte hända mycket om vi inte driver på. I väntan på att ny lagstiftning ska träda i kraft så är det en prioriterad fråga för Vänsterpartiet att driva på för dessa frågor lokalt. Där finns det mycket som du kan du göra. Det är det vi skriver om här. 

Ladda hem ”Motverka vinster i välfärden lokalt” som pdf

Ladda hem ”Motverka vinster i välfärden lokalt” som doc