Motionsmall: Upphandlingsvillkor samt villkor för deltagande enligt LOV


Motionsmallen syftar till att säkerställa kvalitén och minska vinsterna i välfärden vid upphandlingar, mallen rör upphandlingspolicyn och inte en specifik upphandling. I handledningen finns mycket information och förklaringar till de krav som återfinns i motionen, läs gärna igenom den innan för att stärka din möjlighet att argumentera för förslagen.

Om du upplever att en majoritet kommer att yrka avslag på motionen kan du lämna in ett ändringsyrkande på denna i efterhand. Exempelvis kan du föreslå att: ”förslagen tas i beaktande vid en översyn av kommunens upphandlingspolicy”. Då kan de inte använda argument såsom att motionen ska avslås för att den inte är korrekt formulerad, eller använda sig av annan teknisk argumentation.

Ladda hem motionsmallen: Upphandlingsvillkor samt villkor för deltagande enligt LOV