Motioner och beslut på kongressen 2012


Den här samlingen av motioner och beslut från kongressen 2012 är till för att göra det möjligt att söka bland de motioner som behandlades och se vilka beslut som fattades. I det här dokumentet finns de motionssvaren och beslutsförslagen, och i ett separat dokument finns själva motionerna.

Dokumenten kan t ex användas genom att söka efter nyckelord – i ena eller båda dokumenten – för att hitta motioner som behandlar ett visst ämne och kongressens beslut om dem, som står efter motionssvaren.

Ladda ner Kongressen 2012 – beslut (word)
Ladda ner Kongressen 2012 – motioner (word)

Ladda ner Kongressen 2012 – beslut (pdf)
Ladda ner Kongressen 2012 – motioner (pdf)

Samlade organisationsdokument