Miljardsatsning på fler lärare och särskilt utsatta skolor


Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2013.

Skolan ska vara likvärdig. De senaste decenniernas skolreformer har fört oss allt längre bort från målet en likvärdig skola. Kunskapsskillnaderna och segregationen har ökat. Allt för många elever lämnar grundskolan respektive gymnasiet utan fullständiga betyg. Utvecklingen måste vändas.

Vänsterpartiet gör därför i sin budget en storsatsning på högre kvalitet och bättre kunskap i skolan. Det är dags att på allvar ta itu med skolans problem. De lärare som finns gör ett avgörande viktigt arbete. De behöver fler kollegor. Vänsterpartiet satsar därför 3 miljarder kronor på riktade statsbidrag för ökad lärartäthet och 1 miljard riktad till de skolor som har de största behoven.

Ladda hem ”Miljardsatsning på fler lärare och särskilt utsatta skolor” (pdf)