Kongressuttalande 2014


Det finns ett alternativ för rättvisa – men inte utan Vänsterpartiet

Ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land där marknadens girighet får råda.

Sverige har en historiskt stark kvinno- och arbetarrörelse där vi organiserar oss tillsammans för att förbättra våra liv och villkor. Under 1900-talet har vi kämpat oss till en generell välfärd, stora jämställdhetsreformer och skapat ett samhälle där klyftorna minskat och allt fler fått ett bättre liv än föregående generation. Marknadsintressen har inte kunnat härja fritt i samma utsträckning som i andra länder.

Under de senaste trettio åren har styrkeförhållandena förskjutits. Den känsla av trygghet och stabilitet som präglat Sverige har undergrävts av en otrygg arbetsmarknad med hög arbetslöshet, bostadsbrist, urholkad välfärd, ökade klassklyftor och ett mindre jämställt samhälle. Den negativa utvecklingen har eskalerat under regeringen Reinfeldt.

Ladda ned kongressuttalandet här (pdf)