Jämställd personalpolitik


Oavsett om man sitter i opposition i en kommun eller i ett landsting för vänsterpartiet är frågan om kvinnors löner och arbetsvillkor viktig att arbeta med. Detta kan göras på flera olika sätt. Viktigt är att en lönekartläggning och en arbetsvärdering av kommunens/landstingets anställda görs. Lönekartläggningar och handlingsplaner regleras av diskrimineringslagen §10 och 11, 3 kapitalet, men det är viktigt att se till att lagen följs och att man ställer krav på aktiva åtgärder. På så vis kan man se om det finns s.k. oskäliga löneskillnader och om manligt dominerade yrkesgrupper har högre lön än kvinnligt dominerade yrkesgrupper. Jämförelsen kan göras mellan exempelvis vårdbiträden och vaktmästare.

Ladda ned Jämställd personalpolitik här (pdf)