Handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning


Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. Skattefusk, svartjobb och social dumpning måste bekämpas systematiskt och konsekvent.

Vänsterpartiet tycker det är självklart att alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal, oavsett var man är född eller bosatt. Om företag ges utrymme att konkurrera med låga löner, dålig arbetsmiljö eller genom att fuska med skatten undergrävs såväl lönearbetarnas rättigheter som seriösa företag. I förlängningen leder det också till att man undergräver statens finanser och den gemensamma välfärden.

Därför behövs en nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning. En sådan bör sträcka sig över en längre tid med tydliga prioriteringar och delmål och omfatta flera myndigheter med uppdrag att samverka inbördes och med arbetsmarknadens parter.

Ladda hem handlingsplanen här (pdf)