Handledning flyktingmottagande


En handledning i hur Vänsterpartiet ser på hur vi bygger upp ett bra flyktingmottagande, som bland annat innehåller några goda kommunala exempel.

”Vänsterpartiet står beredda med lösningar på hur vi ska skapa ett välfungerande flyktingmottagande och en politik för rättvisa och jämlikhet som omfattar alla, oavsett om du är född i Arvika eller Aleppo.”

Ladda ner Handledning flyktingmottagande (pdf)