Greklandsinsamlingen


Den 12 december startade Vänsterpartiets insamling till organisationen Solidarity For All i Grekland. Under kongressen samlade vi in över 15 000 kronor, och vi ser fram emot nästa höjdpunkt: första maj 2014. Här hittar du ett dokument med bakgrund och praktisk information kring insamlingen, och en bössgördel att använda till insamlingsbössor.

”Den organisation vi stödjer i insamlingen, Solidarity for All, är en oberoende gräsrotsorganisation med kopplingar till Syriza. Det pågår redan insamlingar till deras verksamhet i bland annat Storbritannien. De är politiskt intressanta och har kloka idéer kring sitt arbete, som tydligt distanserar dem från allmän välgörenhet.

Solidarity for All arbetar på en rad områden för att lindra nöden: hälsa, livsmedel, kläder och arbetsutbyten. Bara i Aten finns elva kliniker där frivilliga läkare efter arbetstid gratis tar emot arbetslösa människor. I huvudstaden är till exempel 179 läkare, 44 tandläkare, 35 apotekare och 247 volontärer knutna till klinikerna.

Klinikerna arbetar bland annat med att ge gratis vaccinationer för barn. För den förälder som är utförsäkrad kostar vaccinationerna 60-70 euro, så många barn får inte längre de vaccinationer de behöver. Rådgivning och undersökningar av utförsäkrade gravida kvinnor är en annan viktig del av klinikernas verksamhet.”

Ladda ner Greklandsinsamlingen (doc)
Ladda ner Greklandsinsamlingen (pdf)

Ladda ner Greklandsinsamlingen – gördel (pdf)