Utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholm


Vänsterpartiet investerar två extra miljarder i sin vårbudget på att bygga ut kollektivtrafiken i Stockholm. Den tilltagande trängseln i huvud- staden skapar allt större missnöje bland dem som reser med kollektivtrafiken. Befolkningen i Stockholms län har ökat med 35 000-40 000 människor de senaste åren. Idag genomförs en miljon resor per dygn och kapaciteten räcker inte till.

Vänsterpartiet anser att andelen kollektivtrafikresenärer bör fördubblas till 2020 för att uppnå ett resande som är hållbart för klimat och miljö. Kollektivtrafiken är ett nationellt intresse och Stockholmsregionen är viktig för hela landet. Därför behövs medel från statlig nivå. Vänsterpartiet vill under perioden 2013-2015 avsätta två miljarder för kollektivtrafiken för att möjliggöra följande projekt:

  • Byggstart av tunnelbana på sträckan Odenplan-Nya Karolinska sjukhuset/Hagastaden Linjen kan sedan förlängas till Solna C
  • Byggstart av Spårväg Syd. Snabb byggstart av en första etapp mellan sträckorna Flemingsberg-Masmo-Kungens kurva/ Skärholmen-Fruängen-Älvsjö.
  • Projektering av tunnelbana till Nacka för att så snabbt som möjligt kunna starta byggande av förlängd blå linje från Kungsträdgården till Nacka/Orminge.