Argumentationshandledning vinster i välfärden


Att motverka vinster i välfärden har varit en framgångsrik och prioriterad fråga för Vänsterpartiet under en längre tid. Några exempel är medieutspel, rapporten ”Vinster i välfärden” och den centrala handledningen för hur man kan jobba lokalt med att motverka kommersiella intressen i samband med upphandlingar och lagen om valfrihetssystem (LOV). Det finns även många bra lokala och regionala exempel. När vi lägger genomtänka och betydelsefulla förslag är det viktigt att vi lyckas argumentera för dem och göra dem kända bland allmänheten. Detta gör vi bäst genom att både ha svar på tal och genom att vara offensiva och sätta dagordningen.

Det är viktigt att fundera på vem som ska vara mottagaren för argumenten. Är det andra kommunpolitiker som man vill övertyga i en omröstning eller är det kommunmedborgarna som man vill bygga en opinion tillsammans med. Oftast hänger detta ihop. Om man lyckas skapa en stark opinion har politiker från andra partier svårare att säga nej till våra förslag. Om allmänheten inte är informerad om Vänsterpartiets förslag skapar det alltså sämre förutsättningar för oss att driva igenom vår politik i de parlamentariska församlingarna.

Ladda hem hela: Argumentationshandledning vinster i välfärden