Antirasistiska metoder


Vänsterpartiets överordnade antirasistiska strategi finns beskriven i ”Nolltolerans mot rasism”. Den här texten, som togs fram inför valrörelsen 2014, handlar om hur vi mer konkret bemöter SD och deras väljare.

Ladda ner Antirasistiska metoder (word)
Ladda ner Antirasistiska metoder (pdf)

Samlade organisationsdokument

Skriv en kommentar