Ledsagning

Riktlinjer för ledsagning vid kongresser och Vänsterdagarna. Publicerad i december 2017. ”Ledsagning innebär hjälp att förflytta sig till och från… …järnvägsstation och kongress/konferensanläggning …hotell och kongress/konferensanläggning …talarstol …seminarie/föreläsningssalar …lunch/middag som ingår i evenemanget …toalettbesök” Ladda ner Ledsagning (pdf) Ladda ner Ledsagning (word) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

DS-uppdraget

En text om rollfördelning och förtroendekultur i distrikten, som arbetades fram tillsammans med Vänsterpartiets distrikt, utifrån ett utvecklingsarbete som började i partistyrelsen. Publicerades i juni 2016. ”Att sitta i en distriktsstyrelse är ofta spännande, fullt av möjligheter och ibland riktigt utmanande. Tanken med det här dokumentet är att göra det ett steg enklare, genom att vi tillsammans sätter ord på hur vi vill att en bra distriktsstyrelse ska fungera.” Ladda…

Normalarbetsordning för kommunala grupper

Normalarbetsordning för kommunala grupper, antagna av partistyrelsen den 15 april 2016. De har ingen automatisk giltighet för partiets kommunala grupper utan måste antas av behörig partiinstans. Normalarbetsordningens funktion är att tjäna som vägledning vid utformandet av lokala arbetsordningar för kommunala grupper. Arbetsordningen måste utformas efter lokala förhållanden och i enlighet med lokal praxis. Andra arrangemang än de som här föreslås kan alltså beslutas så länge de inte strider mot…

Säkerhetspolicy för utlandsresor

Antagen av partistyrelsen 17-18 april 2015. ”Internationella resor är en viktig del av Vänsterpartiets verksamhet. Genom våra resor i världen får vi möjlighet att knyta kontakter, ta del av andra erfarenheter, tillgodogöra oss ny kunskap och bedriva praktisk solidaritet genom stöd på plats till vänsterkrafter. Att våra företrädare på olika sätt reser i världen bidrar till att stärka vårt parti. Men resor kan vara förknippade med större eller mindre…

Alkoholpolicy

Alkoholpolicy för Vänsterpartiet, först antagen av partistyrelsen på mötet den 28-29 november 2014. Uppdraget kom från kongressen 2014. Texten är uppdaterad med beslut från kongressen 2016. ”Vänsterpartiet strävar efter att vara ett parti med en hög medvetenhet om alkoholproblem. Föreningslivet är ett av de sammanhang där många med alkoholrelaterade problem kan hitta hjälp och stöttning. Vi vill vara ett parti där alla medlemmar och sympatisörer kan känna sig…

Parlamentariska situationer 2014

Råd kring hur Vänsterpartiet kan hantera parlamentariska vägval efter valet 2014. ”Den politiska situationen är problematisk i många kommuner och landsting efter helgens val. Det finns betydande svårigheter att skapa stabila rödgröna majoriteter över hela landet. Då frågorna är många så kommer här lite rekommendationer kring hur man kan välja att tänka kring de olika situationerna.” Ladda ner Parlamentariska situationer 2014 (word) Ladda ner Parlamentariska situationer (2014 (pdf)…

Tillgänglighetspolicy

Tillgänglighetspolicy för Vänsterpartiet, antagen av verkställande utskottet den 7 mars 2014. ”Alla medlemmar i Vänsterpartiet ska kunna vara aktiva och delta i partiets verksamhet. Att människor med olika funktionsnedsättningar ska kunna vara politiskt aktiva, ta del av och delta i debatter och diskussioner är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Vänsterpartiet arbetar för att bristande tillgänglighet ska bli en diskrimineringsgrund. Att vår egen verksamhet är tillgänglig är…

Personvalskampanjer

Riktlinjer för personvalskampanjer i Vänsterpartiet. Senast uppdaterade av VU i februari 2014. ”Vänsterpartiets medlemmar och partiorganisationer uppmanas … att avstå från personvalskampanjer som har till syfte att ändra den av partiet beslutade rangordningen av kandidater.” Ladda ner Personvalskampanjer (word) Ladda ner Personvalskampanjer (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Motioner och beslut på kongressen 2012

Den här samlingen av motioner och beslut från kongressen 2012 är till för att göra det möjligt att söka bland de motioner som behandlades och se vilka beslut som fattades. I det här dokumentet finns de motionssvaren och beslutsförslagen, och i ett separat dokument finns själva motionerna. Dokumenten kan t ex användas genom att söka efter nyckelord – i ena eller båda dokumenten – för att hitta motioner…

Partiet och de parlamentariska grupperna

Ett diskussionunderlag från 2012 av Mats Einarsson, ledamot i partiets organisations- och stadgegrupp. ”Till och från uppkommer det diskussioner och ibland oenighet om hur förhållandet mellan partiorganisationen och våra parlamentariskt förtroendevalda bör se ut. Något definitivt ‘rätt’ svar finns inte – relationen kan inom de ramar stadgarna sätter upp se ut på olika sätt beroende på omständigheter och vad berörda medlemmar och förtroendevalda anser fungerar bäst. Det här…