Vad är en kongress?

Det här är en kort text om kongressen 2018, som länkar till några användbara dokument. Den 9-11 februari 2018 håller Vänsterpartiet kongress i Karlstad. 225 valda ombud från hela landet ska diskutera och besluta om den valplattform som ska vägleda Vänsterpartiet i valrörelsen. Kongressen blir avstampet inför ett val då vi ska flytta fram vänsterns positioner i Sverige. Kongressen är Vänsterpartiets högsta beslutande organ och sammankallas vartannat år.…

Att skriva en kongressmotion

Den här texten riktar sig till dig som funderar på att skriva en motion till Vänsterpartiets kongress 2018. Läs den gärna även om du skrivit motioner förut! Ladda ner Att skriva en kongressmotion (word) Ladda ner Att skriva en kongressmotion (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Beslut om motioner på kongressen 2016

Det här är en sammanställning av motioner, motionssvar och beslut om det på kongressen 2016. (Vi kommer ta fram nya filer över motionssvaren, där de förslag till motionssvar kongressen inte biföll finns markerade särskilt. Just nu finns de besluten bara listade i den separata filen.) Motioner Allmänpolitiska motioner (A) Motioner på Partiprogrammet (B) Organisationsmotioner (C) Stadgemotioner (D) Motioner på Eko/Eko-programmet (E) Motionssvar Partistyrelsens svar på A-motionerna Programkomissionens svar…

Nordic left wing parties on migration

The Nordic left wing parties want the Nordic countries to work together to answer the challenges presented by migration, instead of trying to make their countries as unwelcoming as possible to refugees. This is an English translation of a text originally written in Swedish. Download Nordic left wing parties on migration (pdf) Download Nordic left wing parties on migration (word)  

Förslag till förändringar av partiprogrammet

Redigering i efterhand: Det här var det preliminära förslag programkommissionen lade fram. Det skarpa förslag de lade till kongressen finns här: http://www.vansterpartiet.se/kongress2016 Vänsterpartiets kongress 2012 beslutade att initiera en bred diskussion om en socialistisk vision och strategi, något partiets programkommission arbetat på och diskuterat med många både inom och utom Vänsterpartiet sedan dess. Med detta som utgångspunkt har programkommissionen nu lagt fram förslag till revideringar av partiprogrammet som…

Valplattform 2014

Vänsterpartiets valplattform för riksdagsvalet 2014 (pdf) Valplattform 2014

Handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning

Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. Skattefusk, svartjobb och social dumpning måste bekämpas systematiskt och konsekvent. Vänsterpartiet tycker det är självklart att alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal, oavsett var man är född eller bosatt. Om företag ges utrymme att konkurrera med låga löner, dålig arbetsmiljö eller genom att fuska med skatten undergrävs…

Greklandsinsamlingen

Den 12 december startade Vänsterpartiets insamling till organisationen Solidarity For All i Grekland. Under kongressen samlade vi in över 15 000 kronor, och vi ser fram emot nästa höjdpunkt: första maj 2014. Här hittar du ett dokument med bakgrund och praktisk information kring insamlingen, och en bössgördel att använda till insamlingsbössor. ”Den organisation vi stödjer i insamlingen, Solidarity for All, är en oberoende gräsrotsorganisation med kopplingar till Syriza.…

Vänsterpartiets skuggbudget för 2014

Vänsterpartiet vill se ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet. Vi ser nu hur välfärdssamhället krackelerar allt mer. Högerregeringen har lagt 27 gånger mer på skattesänkningar sedan 2006 än vad de lagt på den gemensamma välfärden i kommunsektorn, dvs. vård, skola och omsorg. Samtidigt som vi blivit allt mer av ett risksamhälle där ingen av oss längre kan lita på att de gemensamma trygghetssystemen som…