Nordic left wing parties on migration

The Nordic left wing parties want the Nordic countries to work together to answer the challenges presented by migration, instead of trying to make their countries as unwelcoming as possible to refugees. This is an English translation of a text originally written in Swedish. Download Nordic left wing parties on migration (pdf) Download Nordic left wing parties on migration (word)  

Förslag till förändringar av partiprogrammet

Redigering i efterhand: Det här var det preliminära förslag programkommissionen lade fram. Det skarpa förslag de lade till kongressen finns här: http://www.vansterpartiet.se/kongress2016 Vänsterpartiets kongress 2012 beslutade att initiera en bred diskussion om en socialistisk vision och strategi, något partiets programkommission arbetat på och diskuterat med många både inom och utom Vänsterpartiet sedan dess. Med detta som utgångspunkt har programkommissionen nu lagt fram förslag till revideringar av partiprogrammet som…

Angående situationen i Ukraina

Vänsterpartiet ser med stark oro på Rysslands annektering av Krim. Vi ser nu hur ett europeiskt land annekterar en del av ett annat europeiskt land i tydlig strid med folkrätten. För detta finns inga ursäkter eller förmildrande omständigheter. Fokus nu måste ligga på att återupprätta respekten för folkrätten och demokratins grundprinciper. Vänsterpartiet vill se ett demokratiskt Ukraina där invånarna genom demokratiska processer får ta ställning till landets vägval.…

Handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning

Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. Skattefusk, svartjobb och social dumpning måste bekämpas systematiskt och konsekvent. Vänsterpartiet tycker det är självklart att alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal, oavsett var man är född eller bosatt. Om företag ges utrymme att konkurrera med låga löner, dålig arbetsmiljö eller genom att fuska med skatten undergrävs…

Greklandsinsamlingen

Den 12 december startade Vänsterpartiets insamling till organisationen Solidarity For All i Grekland. Under kongressen samlade vi in över 15 000 kronor, och vi ser fram emot nästa höjdpunkt: första maj 2014. Här hittar du ett dokument med bakgrund och praktisk information kring insamlingen, och en bössgördel att använda till insamlingsbössor. ”Den organisation vi stödjer i insamlingen, Solidarity for All, är en oberoende gräsrotsorganisation med kopplingar till Syriza.…

Vänsterpartiets skuggbudget för 2014

Vänsterpartiet vill se ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet. Vi ser nu hur välfärdssamhället krackelerar allt mer. Högerregeringen har lagt 27 gånger mer på skattesänkningar sedan 2006 än vad de lagt på den gemensamma välfärden i kommunsektorn, dvs. vård, skola och omsorg. Samtidigt som vi blivit allt mer av ett risksamhälle där ingen av oss längre kan lita på att de gemensamma trygghetssystemen som…

Vänsterpartiets vårbudget 2012

För oss i Vänsterpartiet är full sysselsättning det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi presenterar i den här motionen en sysselsättningspolitik som bygger på investeringar i stället för skatteavdrag, och utbildning i stället för låglönepolitik. De förslag vi lägger handlar om att höja kvaliteten i välfärden, investera i infrastruktur och bostäder och höja ambitionerna i utbildningspolitiken. På det sättet vill vi sätta människor i arbete med att…