Valplattform 2014

Vänsterpartiets valplattform för riksdagsvalet 2014 (pdf) Valplattform 2014

Valskolan

Valskolan är ett utbildningsmaterial inför valrörelsen i tre delar. Den kompletteras allt eftersom under årets gång. ”En del av oss har varit med i flera valrörelser och är rutinerade, för andra är detta första gången. Valskolan är en handledning i vad du ska göra och hur du ska argumentera. Det bästa är om du läser hela manualen, men det går också bra att använda den som en handledning vid…

Handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning

Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. Skattefusk, svartjobb och social dumpning måste bekämpas systematiskt och konsekvent. Vänsterpartiet tycker det är självklart att alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal, oavsett var man är född eller bosatt. Om företag ges utrymme att konkurrera med låga löner, dålig arbetsmiljö eller genom att fuska med skatten undergrävs…

HVB att lita på

I ”hem för vård och boende” (HVB) placeras barn och unga, ibland mot sin vilja. Då får det inte finnas några tvivel om att syftet med verksamheten är omsorg om de boende. När samhället tar på sig ansvaret för utsatta grupper måste kvaliteten vara garanterad med utbildad personal och adekvat vård och behandling. Varje skattekrona ska gå till verksamheten och drivkraften ska alltid vara bästa möjliga vård och…

Kongressuttalande 2014

Det finns ett alternativ för rättvisa – men inte utan Vänsterpartiet Ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land där marknadens girighet får råda. Sverige har en historiskt stark kvinno- och arbetarrörelse där vi organiserar oss tillsammans för att förbättra våra liv och villkor. Under 1900-talet har vi kämpat oss till en generell välfärd, stora jämställdhetsreformer och skapat ett samhälle…

Striden om tiden

Dags att förverkliga visionen om sex timmars arbetsdag En rapport från partistyrelsens arbetsgrupp för arbetstidsförkortning. Underlag för vidare diskussion i Vänsterpartiet och för beslut i Partistyrelsen. Partistyrelsen har godkänt rapporten men inte textbehandlat innehållet eller tagit ställning till de konkreta förslagen vad gäller strategi och tillvägagångssätt som låg i kapitel 10, 11 och 12. Dessa förslag överlämnas till den Partistyrelse som väljs av kongressen i januari 2014 för…

Greklandsinsamlingen

Den 12 december startade Vänsterpartiets insamling till organisationen Solidarity For All i Grekland. Under kongressen samlade vi in över 15 000 kronor, och vi ser fram emot nästa höjdpunkt: första maj 2014. Här hittar du ett dokument med bakgrund och praktisk information kring insamlingen, och en bössgördel att använda till insamlingsbössor. ”Den organisation vi stödjer i insamlingen, Solidarity for All, är en oberoende gräsrotsorganisation med kopplingar till Syriza.…

Vänsterpartiets skuggbudget för 2014

Vänsterpartiet vill se ett tryggt och värdigt samhälle byggt på omtanke och solidaritet. Vi ser nu hur välfärdssamhället krackelerar allt mer. Högerregeringen har lagt 27 gånger mer på skattesänkningar sedan 2006 än vad de lagt på den gemensamma välfärden i kommunsektorn, dvs. vård, skola och omsorg. Samtidigt som vi blivit allt mer av ett risksamhälle där ingen av oss längre kan lita på att de gemensamma trygghetssystemen som…

Motioner och beslut på kongressen 2012

Den här samlingen av motioner och beslut från kongressen 2012 är till för att göra det möjligt att söka bland de motioner som behandlades och se vilka beslut som fattades. I det här dokumentet finns de motionssvaren och beslutsförslagen, och i ett separat dokument finns själva motionerna. Dokumenten kan t ex användas genom att söka efter nyckelord – i ena eller båda dokumenten – för att hitta motioner…