Antirasistiska metoder

Vänsterpartiets överordnade antirasistiska strategi finns beskriven i ”Nolltolerans mot rasism”. Den här texten, som togs fram inför valrörelsen 2014, handlar om hur vi mer konkret bemöter SD och deras väljare. Ladda ner Antirasistiska metoder (word) Ladda ner Antirasistiska metoder (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Motverka vinster i välfärden lokalt

Vänsterpartiet vill att välfärdens skattepengar ska gå till verksamheten och inte tas ut som vinster. Välfärdens resurser ska fördelas efter behov i enlighet med demokratiska beslut, inte efter vilka patienter, elever eller brukare som är mest lönsamma för välfärdsföretagen. Regeringen har efter förhandlingar med Vänsterpartiet åtagit sig att lägga lagförslag som i stort tillgodoser dessa ambitioner. Men det kommer att ta tid och på många håll kommer det…

Visionärerna som moderniserade Sverige

I denna rapport tar vi upp ett urval av de många välfärdsreformer som Vänsterpartiet ofta varit först med, eller bland de första att driva. Reformer som idag ofta betraktas som självklara delar av en svensk jämställd och modern välfärdsstat. Men som när vi först började kämpa för dem ofta var kontroversiella och möttes av stort politiskt motstånd. Exemplen kan användas i argumentation för att stärka krav vi driver…

Underlag om fattiga EU-migranter

I det följande presenteras förslag när det gäller fattiga EU-migranter, med fokus på romer. Underlaget är framtaget av riksdagsledamöterna Christina Höj Larsen, antirasistisk och migrationspolitisk talesperson och Eva Olofsson, socialpolitisk talesperson. Arbetet har skett i kontakt med frivilligorganisationer i Stockholm och Göteborg samt med V-gruppledare i kommunfullmäktigegrupperna respektive landsting/region i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ladda ned hela underlaget här (pdf)

Studiematerial inför valrörelsen 2014

Studiematerial och uppslagsbok inför valrörelsen 2014 Det här är ett internt material som ska vara en hjälp för alla vänsterpartister i valarbetet. Den handlar om Vänsterpartiets huvudbudskap, där tre frågor är prioriterade: vinster i välfärden, arbetsrätten och jämställdheten. Den ger också fördjupning för den som vill veta mer och kan dessutom fungera som en uppslagsbok om man vill lära sig mer Vänsterpartiets syn på specifika EU-frågor. Ladda ned…

Vita jobb

Lokalt partiarbete för trygga anställningar och bra arbetsvillkor. Genom att arbeta systematiskt med offentlig upphandling kan ekonomisk brottslighet trängas tillbaka. Det går att ställa krav som ger trygga anställningar och bra arbetsvillkor. Ekonomisk brottslighet skapar många problem. Utsatta människor utnyttjas som arbetskraft under svåra förhållanden. Dumpning av löner och försämring av arbetsvillkor påverkar inte bara dem som drabbas direkt. Det förändrar villkoren för hela branscher. Ladda ned ”Vita…

Motverka vinster i välfärden

Vänsterpartiets uppfattning när det handlar om vinster i välfärden är att sådana ej ska förekomma. Därför motsätter vi oss i första hand upphandling av välfärdstjänster. Där detta redan är infört gäller det att, så långt det är möjligt, se till att skattepengarna går till rätt saker och motverka att de går till vinstutdelning. Ladda ned ”Motverka vinster i välfärden” här (pdf)

Jämställd personalpolitik

Oavsett om man sitter i opposition i en kommun eller i ett landsting för vänsterpartiet är frågan om kvinnors löner och arbetsvillkor viktig att arbeta med. Detta kan göras på flera olika sätt. Viktigt är att en lönekartläggning och en arbetsvärdering av kommunens/landstingets anställda görs. Lönekartläggningar och handlingsplaner regleras av diskrimineringslagen §10 och 11, 3 kapitalet, men det är viktigt att se till att lagen följs och att…