Rätt till heltid

En av de viktigaste frågorna på svensk arbetsmarknad är rätt till heltid. Det sker just nu små steg i rätt riktning efter att t.ex. Kommunal och Handels fått in nya skrivningar i kollektivavtalen. Dock kommer detta inte att räcka för att rätt till heltid ska bli verklighet på riktigt. Här kan du läsa mer om du hur du kan driva frågan i din kommun eller ditt landsting. Ladda…

Nordic left wing parties on migration

The Nordic left wing parties want the Nordic countries to work together to answer the challenges presented by migration, instead of trying to make their countries as unwelcoming as possible to refugees. This is an English translation of a text originally written in Swedish. Download Nordic left wing parties on migration (pdf) Download Nordic left wing parties on migration (word)  

Underlag till 8 mars 2016

Årets tema för partiet på 8 mars är mäns våld mot kvinnor. Nedan finner ni material som kan användas. Faktamaterial om vår politik (tänkt för internt bruk) (.docs) Folder för tryck (.pdf) Folder för skrivare (.pdf) Lokal debattartikel (.docx)  Insändare om feministiskt självförsvar (.docx)  Om möjligt gör gärna aktiviteter kring feministiskt självförsvar tillsammans med Ung Vänster.

Strategiska vägval för en arbetstidsförkortning

Partistyrelsen har på mötet 27-28 november beslutat om en ny strategi för arbetstidsförkortning, ”Strategiska vägval för en arbetstidsförkortning”. Den utvecklar och kompletterar den tidigare rapporten ”Striden om tiden”. I rapporten Strategiska vägval för en arbetstidsförkortning presenteras en möjlig väg att konkret genomföra en arbetstidsförkortning stegvis mot 6-timmars arbetsdag. Rapporten innehåller också nya beräkningar för vilka kostnader som uppstår när en successiv arbetstidsförkortning ska genomföras. Sex timmars arbetsdag är…

Flygblad om Vänsterpartiets flyktingpolitik

Här kommer ett flygblad om vår flyktingpolitik. Det är en A4 som ska vikas på mitten. Den finns i två varianter. En med en tom baksida, så att ni kan skriva ut info där om ev. eget arrangemang eller egna kontaktuppgifter. På den andra finns partiets informationskanaler angivna på den sista sidan. De finns dessutom båda två både för skrivare och för tryck. Välj den som passar er bäst. Ladda…

Rätt till asyl

Även tidigare när Sverige har tagit emot många människor på flykt har vissa sagt att det varit omöjligt. Men de människor som kom då är nu en självklar del av vårt samhälle. Samtidigt som vi tog emot flyktingar byggde vi då upp en stark välfärd. Vår moderna historia visar att Sverige kan både värna rätten till asyl och ha en välfärd av världsklass. Vi vill göra det nu…

Förslag till förändringar av partiprogrammet

Redigering i efterhand: Det här var det preliminära förslag programkommissionen lade fram. Det skarpa förslag de lade till kongressen finns här: http://www.vansterpartiet.se/kongress2016 Vänsterpartiets kongress 2012 beslutade att initiera en bred diskussion om en socialistisk vision och strategi, något partiets programkommission arbetat på och diskuterat med många både inom och utom Vänsterpartiet sedan dess. Med detta som utgångspunkt har programkommissionen nu lagt fram förslag till revideringar av partiprogrammet som…

Handledning flyktingmottagande

En handledning i hur Vänsterpartiet ser på hur vi bygger upp ett bra flyktingmottagande, som bland annat innehåller några goda kommunala exempel. ”Vänsterpartiet står beredda med lösningar på hur vi ska skapa ett välfungerande flyktingmottagande och en politik för rättvisa och jämlikhet som omfattar alla, oavsett om du är född i Arvika eller Aleppo.” Ladda ner Handledning flyktingmottagande (pdf)

TTIP – avtalet som hotar Sveriges demokrati

Sedan sommaren 2013 pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett gemensamt handelsavtal: Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP). Syftet med avtalet är, enligt förespråkarna, att främja handeln mellan EU och USA genom att sänka tullar och ta bort så kallade handelshinder. I verkligheten är inte TTIP något vanligt handelsavtal – det är ett omfattande avregleringsavtal. Om avtalet blir verklighet skulle det bli det största av sitt…

Landstingspolitisk handledning: Så motarbetar vi social dumping busstrafiken

I många regioner och landsting där till exempel busstrafik upphandlas så riskerar de anställda att förlora jobbet och tvingas söka det på nytt hos den som vann upphandlingen. Konsekvenserna blir otrygghet, svårigheter att få lån och bostad, och ofta försämrade villkor. Vänsterpartiet och facken har krävt ändring på detta och här skriver vi om du som vänsterpartist i kommuner och landsting kan motverka detta och säkra rätten till…