Handledning i mötesteknik

Ett handledning i mötesteknik, publicerad i augusti 2015. God mötesteknik är A och O för varje organisation – det kan vem som helst som varit på ett smidigt och ett havererat möte skriva under på. En stark praxis för hur möten går till förebygger konflikter, öppnar scenen för demokratin och sätter föreningen i rörelse. Därför behöver vi skickliga mötesordföranden och mötessekreterare i Vänsterpartiet. En medlem som går på sitt första…

Vänsterpartiet i siffror

Ett försök att ge en bild av läget i Vänsterpartiet med statistik om bland annat medlemsantal och könsfördelning, framtagen av organisationsenheten. Ambitionen är att publicera en ny version varje vår. Vi publicerade tidigare den här sortens statistik i det vi kallade Partiöversynen. Ladda ner Vänsterpartiet i siffror 2015 (word) Ladda ner Vänsterpartiet i siffror 2015 (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Säkerhetspolicy för utlandsresor

Antagen av partistyrelsen 17-18 april 2015. ”Internationella resor är en viktig del av Vänsterpartiets verksamhet. Genom våra resor i världen får vi möjlighet att knyta kontakter, ta del av andra erfarenheter, tillgodogöra oss ny kunskap och bedriva praktisk solidaritet genom stöd på plats till vänsterkrafter. Att våra företrädare på olika sätt reser i världen bidrar till att stärka vårt parti. Men resor kan vara förknippade med större eller mindre…

Att skriva motioner

En handledning i att skriva motioner, riktad till kommunfullmäktigeledamöter. Framtagen av Mats Einarsson, publicerad maj 2015. ”Motioner kan användas för att uppmärksamma viktiga frågor, föra ut partiets politik och krav och för att driva på för angelägna reformer. Det är givetvis vanligast att vi använder motionsverktyget när vi är i opposition, men i många kommuner läggs motioner även av ledamöter från de styrande majoritetspartierna.” Ladda ner Att skriva…

Vänsterpartiet tolerans/grafittipolicy

Vänsterpartiets kongress 2014 biföll en enskild motion om att Vänsterpartiet i korthet ska ”inrätta en central toleranspolicy där man arbetar för att ge all konst samma möjlighet att existera, oavsett estetiskt uttryck”, arbeta för att de nolltoleranser som finns runt om i Sverige ska upphävas, samt för att det ska finnas lagliga möjligheter att utöva graffiti på offentligt ägda väggar. Här presenteras en rapport med bakgrundsinformation om detta…

Sammanställning: I så stora delar av Sverige är Vänsterpartiet med och styr

Valen i kommuner och landsting 2014 blev en framgång för Vänsterpartiet. Ca en miljon fler svenskar lever idag i kommuner eller landsting som Vänsterpartiet är med och styr, jämfört med innan valet. Vänstern är med och styr i så väl de största städerna och tillväxtorter som bruksorter och glesbygd. Och sköter en samlad ekonomi som är långt större än Sveriges största multinationella företag. Här redovisas mer siffror och detaljer kring detta.…

Arrangemangsmanualen

En handledning i att arrangera saker, från öppna föreläsningar till årsmöten. Släpptes i mars 2015, och uppdaterades senast i maj 2016. ”Vi arrangerar mycket saker i Vänsterpartiet, både utåtriktat och helt internt. Den här handledningen riktar sig till dig som ska arrangera någonting, och samlar råd och tips för att få till det så att allting klaffar.” Ladda ner Arrangemangsmanualen (word) Ladda ner Arrangemangsmanualen (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler…

Valstatistik

En sammanställning av antalet v-röster i hela landet, uppdelat hela vägen till enskilda valdistrikt. Ladda ner V-röster i valdistrikten (excel) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Valårskalendern 2015

En första, preliminär version av valårskalendern inför nyvalet 2015. Ladda ner Valårskalendern 2015 – dec (word) Ladda ner Valårskalendern 2015 – dec (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Alkoholpolicy

Alkoholpolicy för Vänsterpartiet, först antagen av partistyrelsen på mötet den 28-29 november 2014. Uppdraget kom från kongressen 2014. Texten är uppdaterad med beslut från kongressen 2016. ”Vänsterpartiet strävar efter att vara ett parti med en hög medvetenhet om alkoholproblem. Föreningslivet är ett av de sammanhang där många med alkoholrelaterade problem kan hitta hjälp och stöttning. Vi vill vara ett parti där alla medlemmar och sympatisörer kan känna sig…