Första maj-insamlingen 2017

Årets första maj-insamling kommer att gå till RFSU:s internationella arbete, som ett svar på Donald Trumps försök att dra undan finansieringen för organisationer som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa världen över. Det här dokumentet ger dels lite politisk bakgrund till det, dels praktisk information om att samla in pengar. Ladda ner Första maj-insamlingen 2017 (doc) Ladda ner Första maj-insamlingen 2017 (pdf) Ladda ner Bössgördlar till första maj-insamlingen…

Vårda välkomna värva

Handledning i medlemsvård, publicerad i oktober 2016. ”Med hjälp av de här dokumentet vill vi öka kunskapen och ge tips kring hur ni ska jobba med medlemsvärvning, medlemsvård och hur ni omvandlar missnöje till framgång. Det är i första hand riktat till partiföreningar, som är den medlemsbärande delen av vår organisation, men distrikt kan också ha nytta av den.” Ladda ner Vårda välkomna värva (word) Ladda ner Vårda…

DS-uppdraget

En text om rollfördelning och förtroendekultur i distrikten, som arbetades fram tillsammans med Vänsterpartiets distrikt, utifrån ett utvecklingsarbete som började i partistyrelsen. Publicerades i juni 2016. ”Att sitta i en distriktsstyrelse är ofta spännande, fullt av möjligheter och ibland riktigt utmanande. Tanken med det här dokumentet är att göra det ett steg enklare, genom att vi tillsammans sätter ord på hur vi vill att en bra distriktsstyrelse ska fungera.” Ladda…

Normalarbetsordning för kommunala grupper

Normalarbetsordning för kommunala grupper, antagna av partistyrelsen den 15 april 2016. De har ingen automatisk giltighet för partiets kommunala grupper utan måste antas av behörig partiinstans. Normalarbetsordningens funktion är att tjäna som vägledning vid utformandet av lokala arbetsordningar för kommunala grupper. Arbetsordningen måste utformas efter lokala förhållanden och i enlighet med lokal praxis. Andra arrangemang än de som här föreslås kan alltså beslutas så länge de inte strider mot…

Insamling till Fristadsfonden 2016

Första maj-insamlingen 2016 går till Fristadsfondens arbete, som ger juridisk hjälp till flyktingar som hotas av avvisning trots att de har starka skäl att få stanna. Vi är med och ser till att flyktingar som har kommit till Sverige kan få sin sak prövad ordentligt. Den här korta handledningen ger lite bakgrund och praktisk information. Ladda ner Fristadsfonden – insamling 2016 (word) Ladda ner Fristadsfonden – insamling 2016…

Barnpassning

Det här dokumentet innehåller råd och tips för att erbjuda barnpassning vid Vänsterpartiets arrangemang. Den första delen handlar om hur vi resonerar kring barnpassningen vid centrala partiarrangemang, och den andra om praktiska tips kring att arrangera barnpassning. Dokumentet publicerades i december 2015. Ladda ner Barnpassning (word) Ladda ner Barnpassning (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Beslut om motioner på kongressen 2014

Det här är en sammanställning av motioner, motionssvar och beslut om det på kongressen 2014. Dokumentet med motionssvaren börjar med en lista över de beslut där kongressen biföll något annat än förslaget, och de motionssvaren är också markerade särskilt. Uppdelning av motionerna A: Allmänna motioner E: Kongressuttalande inför riksdagsvalet C: Organisationsmotioner D: Stadgemotioner E: Kongressuttalande inför EU-valet F: Partiprogrammet Ladda ner Kongressen 2014 – Motionssvar och beslut (pdf)…

Handledning i mötesteknik

Ett handledning i mötesteknik, publicerad i augusti 2015. God mötesteknik är A och O för varje organisation – det kan vem som helst som varit på ett smidigt och ett havererat möte skriva under på. En stark praxis för hur möten går till förebygger konflikter, öppnar scenen för demokratin och sätter föreningen i rörelse. Därför behöver vi skickliga mötesordföranden och mötessekreterare i Vänsterpartiet. En medlem som går på sitt första…

Vänsterpartiet i siffror

Ett försök att ge en bild av läget i Vänsterpartiet med statistik om bland annat medlemsantal och könsfördelning, framtagen av organisationsenheten. Ambitionen är att publicera en ny version varje vår. Vi publicerade tidigare den här sortens statistik i det vi kallade Partiöversynen. Ladda ner Vänsterpartiet i siffror 2015 (word) Ladda ner Vänsterpartiet i siffror 2015 (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Säkerhetspolicy för utlandsresor

Antagen av partistyrelsen 17-18 april 2015. ”Internationella resor är en viktig del av Vänsterpartiets verksamhet. Genom våra resor i världen får vi möjlighet att knyta kontakter, ta del av andra erfarenheter, tillgodogöra oss ny kunskap och bedriva praktisk solidaritet genom stöd på plats till vänsterkrafter. Att våra företrädare på olika sätt reser i världen bidrar till att stärka vårt parti. Men resor kan vara förknippade med större eller mindre…