Ledsagning

Riktlinjer för ledsagning vid kongresser och Vänsterdagarna. Publicerad i december 2017. ”Ledsagning innebär hjälp att förflytta sig till och från… …järnvägsstation och kongress/konferensanläggning …hotell och kongress/konferensanläggning …talarstol …seminarie/föreläsningssalar …lunch/middag som ingår i evenemanget …toalettbesök” Ladda ner Ledsagning (pdf) Ladda ner Ledsagning (word) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Vad är en kongress?

Det här är en kort text om kongressen 2018, som länkar till några användbara dokument. Den 9-11 februari 2018 håller Vänsterpartiet kongress i Karlstad. 225 valda ombud från hela landet ska diskutera och besluta om den valplattform som ska vägleda Vänsterpartiet i valrörelsen. Kongressen blir avstampet inför ett val då vi ska flytta fram vänsterns positioner i Sverige. Kongressen är Vänsterpartiets högsta beslutande organ och sammankallas vartannat år.…

Att skriva en kongressmotion

Den här texten riktar sig till dig som funderar på att skriva en motion till Vänsterpartiets kongress 2018. Läs den gärna även om du skrivit motioner förut! Ladda ner Att skriva en kongressmotion (word) Ladda ner Att skriva en kongressmotion (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Beslut om motioner på kongressen 2016

Det här är en sammanställning av motioner, motionssvar och beslut om det på kongressen 2016. (Vi kommer ta fram nya filer över motionssvaren, där de förslag till motionssvar kongressen inte biföll finns markerade särskilt. Just nu finns de besluten bara listade i den separata filen.) Motioner Allmänpolitiska motioner (A) Motioner på Partiprogrammet (B) Organisationsmotioner (C) Stadgemotioner (D) Motioner på Eko/Eko-programmet (E) Motionssvar Partistyrelsens svar på A-motionerna Programkomissionens svar…

Att sitta i kommunfullmäktige

Vänsterpartiet Botkyrka har tagit fram den här handledningen om att sitta i kommunfullmäktige. Handledningen riktar sig till den som funderar på att kandidera i valet 2018 eller som bara är nyfiken på hur fullmäktige fungerar. Den är enkel att anpassa till förhållandena i en annan kommun. Ladda ner Att sitta i kommunfullmäktige (word) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Vårda välkomna värva

Handledning i medlemsvård, publicerad i oktober 2016. ”Med hjälp av de här dokumentet vill vi öka kunskapen och ge tips kring hur ni ska jobba med medlemsvärvning, medlemsvård och hur ni omvandlar missnöje till framgång. Det är i första hand riktat till partiföreningar, som är den medlemsbärande delen av vår organisation, men distrikt kan också ha nytta av den.” Ladda ner Vårda välkomna värva (word) Ladda ner Vårda…

DS-uppdraget

En text om rollfördelning och förtroendekultur i distrikten, som arbetades fram tillsammans med Vänsterpartiets distrikt, utifrån ett utvecklingsarbete som började i partistyrelsen. Publicerades i juni 2016. ”Att sitta i en distriktsstyrelse är ofta spännande, fullt av möjligheter och ibland riktigt utmanande. Tanken med det här dokumentet är att göra det ett steg enklare, genom att vi tillsammans sätter ord på hur vi vill att en bra distriktsstyrelse ska fungera.” Ladda…

Normalarbetsordning för kommunala grupper

Normalarbetsordning för kommunala grupper, antagna av partistyrelsen den 15 april 2016. De har ingen automatisk giltighet för partiets kommunala grupper utan måste antas av behörig partiinstans. Normalarbetsordningens funktion är att tjäna som vägledning vid utformandet av lokala arbetsordningar för kommunala grupper. Arbetsordningen måste utformas efter lokala förhållanden och i enlighet med lokal praxis. Andra arrangemang än de som här föreslås kan alltså beslutas så länge de inte strider mot…

Barnpassning

Det här dokumentet innehåller råd och tips för att erbjuda barnpassning vid Vänsterpartiets arrangemang. Den första delen handlar om hur vi resonerar kring barnpassningen vid centrala partiarrangemang, och den andra om praktiska tips kring att arrangera barnpassning. Dokumentet publicerades i december 2015. Ladda ner Barnpassning (word) Ladda ner Barnpassning (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Beslut om motioner på kongressen 2014

Det här är en sammanställning av motioner, motionssvar och beslut om det på kongressen 2014. Dokumentet med motionssvaren börjar med en lista över de beslut där kongressen biföll något annat än förslaget, och de motionssvaren är också markerade särskilt. Uppdelning av motionerna A: Allmänna motioner E: Kongressuttalande inför riksdagsvalet C: Organisationsmotioner D: Stadgemotioner E: Kongressuttalande inför EU-valet F: Partiprogrammet Ladda ner Kongressen 2014 – Motionssvar och beslut (pdf)…