Rätt till heltid

En av de viktigaste frågorna på svensk arbetsmarknad är rätt till heltid. Det sker just nu små steg i rätt riktning efter att t.ex. Kommunal och Handels fått in nya skrivningar i kollektivavtalen. Dock kommer detta inte att räcka för att rätt till heltid ska bli verklighet på riktigt. Här kan du läsa mer om du hur du kan driva frågan i din kommun eller ditt landsting. Ladda…

Att skriva motioner

En handledning i att skriva motioner, riktad till kommunfullmäktigeledamöter. Framtagen av Mats Einarsson, publicerad maj 2015. ”Motioner kan användas för att uppmärksamma viktiga frågor, föra ut partiets politik och krav och för att driva på för angelägna reformer. Det är givetvis vanligast att vi använder motionsverktyget när vi är i opposition, men i många kommuner läggs motioner även av ledamöter från de styrande majoritetspartierna.” Ladda ner Att skriva…

Motverka vinster i välfärden lokalt

Vänsterpartiet vill att välfärdens skattepengar ska gå till verksamheten och inte tas ut som vinster. Välfärdens resurser ska fördelas efter behov i enlighet med demokratiska beslut, inte efter vilka patienter, elever eller brukare som är mest lönsamma för välfärdsföretagen. Regeringen har efter förhandlingar med Vänsterpartiet åtagit sig att lägga lagförslag som i stort tillgodoser dessa ambitioner. Men det kommer att ta tid och på många håll kommer det…

Vita jobb

Lokalt partiarbete för trygga anställningar och bra arbetsvillkor. Genom att arbeta systematiskt med offentlig upphandling kan ekonomisk brottslighet trängas tillbaka. Det går att ställa krav som ger trygga anställningar och bra arbetsvillkor. Ekonomisk brottslighet skapar många problem. Utsatta människor utnyttjas som arbetskraft under svåra förhållanden. Dumpning av löner och försämring av arbetsvillkor påverkar inte bara dem som drabbas direkt. Det förändrar villkoren för hela branscher. Ladda ned ”Vita…

Motverka vinster i välfärden

Vänsterpartiets uppfattning när det handlar om vinster i välfärden är att sådana ej ska förekomma. Därför motsätter vi oss i första hand upphandling av välfärdstjänster. Där detta redan är infört gäller det att, så långt det är möjligt, se till att skattepengarna går till rätt saker och motverka att de går till vinstutdelning. Ladda ned ”Motverka vinster i välfärden” här (pdf)

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som kräver att samhället tar ett ökat ansvar. Våldet förekommer såväl i närstående relationer i hemmet som i rena överfallsövergrepp utomhus. Flertal av de kvinnor som utsatts för mäns våld anmäler inte dessa brott, trots att det finns stöd i lagstiftningen. Mörkertalet uppskattas vara väldigt stort i förhållande till hur många som anmäler övergreppen och hur många som faktiskt blivit…

Feministisk offensiv – Den nya vågen

Tiden är inne för en ny våg av feminism. Den brutala ekonomiska politik som alliansregeringen drivit i Sverige i två mandatperioder har slagit speciellt hårt mot kvinnor. Försämringarna av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna och neddragningarna och omstöpningen av offentlig sektor slår dubbelt mot kvinnor eftersom väldigt många kvinnor arbetar med barn, äldre och sjuka. I det nya nedmonterade risksamhället har kvinnor oftare otrygga anställningar, tvingas jobba deltid och ses…

Motionsmall: Upphandlingsvillkor samt villkor för deltagande enligt LOV

Motionsmallen syftar till att säkerställa kvalitén och minska vinsterna i välfärden vid upphandlingar, mallen rör upphandlingspolicyn och inte en specifik upphandling. I handledningen finns mycket information och förklaringar till de krav som återfinns i motionen, läs gärna igenom den innan för att stärka din möjlighet att argumentera för förslagen. Om du upplever att en majoritet kommer att yrka avslag på motionen kan du lämna in ett ändringsyrkande på…

Utspel 8 mars 2013

Material för lokala 8 mars-utspel om rätten till heltid. Bifogade filer innehåller internt underlag, en motionsmall, flygblad samt mallar för insändare. Beroende på hur långt man har kommit i respektive kommun kommer utspelet att handla om olika saker: A) Om Vänsterpartiet inte redan driver rätt till heltid på lokal nivå bör man göra det nu genom att lägga sådana motioner. Se bifogad motionsmall. B) Om Vänsterpartiet redan har…