Rätt till heltid

En av de viktigaste frågorna på svensk arbetsmarknad är rätt till heltid. Det sker just nu små steg i rätt riktning efter att t.ex. Kommunal och Handels fått in nya skrivningar i kollektivavtalen. Dock kommer detta inte att räcka för att rätt till heltid ska bli verklighet på riktigt. Här kan du läsa mer om du hur du kan driva frågan i din kommun eller ditt landsting. Ladda…

Normalarbetsordning för kommunala grupper

Normalarbetsordning för kommunala grupper, antagna av partistyrelsen den 15 april 2016. De har ingen automatisk giltighet för partiets kommunala grupper utan måste antas av behörig partiinstans. Normalarbetsordningens funktion är att tjäna som vägledning vid utformandet av lokala arbetsordningar för kommunala grupper. Arbetsordningen måste utformas efter lokala förhållanden och i enlighet med lokal praxis. Andra arrangemang än de som här föreslås kan alltså beslutas så länge de inte strider mot…

Underlag till 8 mars 2016

Årets tema för partiet på 8 mars är mäns våld mot kvinnor. Nedan finner ni material som kan användas. Faktamaterial om vår politik (tänkt för internt bruk) (.docs) Folder för tryck (.pdf) Folder för skrivare (.pdf) Lokal debattartikel (.docx)  Insändare om feministiskt självförsvar (.docx)  Om möjligt gör gärna aktiviteter kring feministiskt självförsvar tillsammans med Ung Vänster.

Årsmötesmallar

De här mallarna är tänkta att fungera som stöd för partiföreningarnas arbete med sina årsmöten. Släpptes i januari 2014, uppdaterades något i november. Eftersom föreningarnas storlek varierar stort, och därmed också formerna för årsmötet, är det svårt att skriva mallar som passar alla. Ta gärna stöd av DÅK-mallarna för lite större årsmöten. Ladda ner Mall kallelse till årsmöte 2015 (word) Ladda ner Mall årsmöteshandlingar 2015 (word) Ladda ner…

DÅK-mallar

De här mallarna är tänkta att fungera som stöd för distriktens arbete med sina årskonferenser och vara enkla att anpassa till olika sätt att organisera dem. Släpptes första gången 2013, uppdaterades i november 2014. Ladda ner Mall DÅK-kallelse 2015 (word) Ladda ner Mall DÅK-möteshandledning 2015 (word) Ladda ner Mall DÅK-handlingar 2015 (word) Ladda ner Mall DÅK-protokoll 2015 (word) Ladda ner Yrkande-lappar (pdf) Ladda ner Begära ordet-lappar (pdf) Samlade…