Vita jobb

Lokalt partiarbete för trygga anställningar och bra arbetsvillkor. Genom att arbeta systematiskt med offentlig upphandling kan ekonomisk brottslighet trängas tillbaka. Det går att ställa krav som ger trygga anställningar och bra arbetsvillkor. Ekonomisk brottslighet skapar många problem. Utsatta människor utnyttjas som arbetskraft under svåra förhållanden. Dumpning av löner och försämring av arbetsvillkor påverkar inte bara dem som drabbas direkt. Det förändrar villkoren för hela branscher. Ladda ned ”Vita…

Motverka vinster i välfärden

Vänsterpartiets uppfattning när det handlar om vinster i välfärden är att sådana ej ska förekomma. Därför motsätter vi oss i första hand upphandling av välfärdstjänster. Där detta redan är infört gäller det att, så långt det är möjligt, se till att skattepengarna går till rätt saker och motverka att de går till vinstutdelning. Ladda ned ”Motverka vinster i välfärden” här (pdf)

Jämställd personalpolitik

Oavsett om man sitter i opposition i en kommun eller i ett landsting för vänsterpartiet är frågan om kvinnors löner och arbetsvillkor viktig att arbeta med. Detta kan göras på flera olika sätt. Viktigt är att en lönekartläggning och en arbetsvärdering av kommunens/landstingets anställda görs. Lönekartläggningar och handlingsplaner regleras av diskrimineringslagen §10 och 11, 3 kapitalet, men det är viktigt att se till att lagen följs och att…

Handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning

Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. Skattefusk, svartjobb och social dumpning måste bekämpas systematiskt och konsekvent. Vänsterpartiet tycker det är självklart att alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal, oavsett var man är född eller bosatt. Om företag ges utrymme att konkurrera med låga löner, dålig arbetsmiljö eller genom att fuska med skatten undergrävs…

Motionsmall: Upphandlingsvillkor samt villkor för deltagande enligt LOV

Motionsmallen syftar till att säkerställa kvalitén och minska vinsterna i välfärden vid upphandlingar, mallen rör upphandlingspolicyn och inte en specifik upphandling. I handledningen finns mycket information och förklaringar till de krav som återfinns i motionen, läs gärna igenom den innan för att stärka din möjlighet att argumentera för förslagen. Om du upplever att en majoritet kommer att yrka avslag på motionen kan du lämna in ett ändringsyrkande på…

Partiet och de parlamentariska grupperna

Ett diskussionunderlag från 2012 av Mats Einarsson, ledamot i partiets organisations- och stadgegrupp. ”Till och från uppkommer det diskussioner och ibland oenighet om hur förhållandet mellan partiorganisationen och våra parlamentariskt förtroendevalda bör se ut. Något definitivt ‘rätt’ svar finns inte – relationen kan inom de ramar stadgarna sätter upp se ut på olika sätt beroende på omständigheter och vad berörda medlemmar och förtroendevalda anser fungerar bäst. Det här…