Rätt till heltid

En av de viktigaste frågorna på svensk arbetsmarknad är rätt till heltid. Det sker just nu små steg i rätt riktning efter att t.ex. Kommunal och Handels fått in nya skrivningar i kollektivavtalen. Dock kommer detta inte att räcka för att rätt till heltid ska bli verklighet på riktigt. Här kan du läsa mer om du hur du kan driva frågan i din kommun eller ditt landsting. Ladda…

Normalarbetsordning för kommunala grupper

Normalarbetsordning för kommunala grupper, antagna av partistyrelsen den 15 april 2016. De har ingen automatisk giltighet för partiets kommunala grupper utan måste antas av behörig partiinstans. Normalarbetsordningens funktion är att tjäna som vägledning vid utformandet av lokala arbetsordningar för kommunala grupper. Arbetsordningen måste utformas efter lokala förhållanden och i enlighet med lokal praxis. Andra arrangemang än de som här föreslås kan alltså beslutas så länge de inte strider mot…

Sammanställning: I så stora delar av Sverige är Vänsterpartiet med och styr

Valen i kommuner och landsting 2014 blev en framgång för Vänsterpartiet. Ca en miljon fler svenskar lever idag i kommuner eller landsting som Vänsterpartiet är med och styr, jämfört med innan valet. Vänstern är med och styr i så väl de största städerna och tillväxtorter som bruksorter och glesbygd. Och sköter en samlad ekonomi som är långt större än Sveriges största multinationella företag. Här redovisas mer siffror och detaljer kring detta.…

Landstingspolitisk handledning: Så motarbetar vi social dumping busstrafiken

I många regioner och landsting där till exempel busstrafik upphandlas så riskerar de anställda att förlora jobbet och tvingas söka det på nytt hos den som vann upphandlingen. Konsekvenserna blir otrygghet, svårigheter att få lån och bostad, och ofta försämrade villkor. Vänsterpartiet och facken har krävt ändring på detta och här skriver vi om du som vänsterpartist i kommuner och landsting kan motverka detta och säkra rätten till…

Kurs för kommun- och landstingspolitiker

Vänsterpartiet har tagit fram en Youtube-baserad kurs för kommun- och landstingspolitiker. Kursen riktar sig till alla vänsterpartistiska politiker, både gamla och nya. Kursen är tänkt att ge partiet en gemensam bas för de kommande fyra årens lokalpolitiska arbete. Den innehåller sex filmer som är 5-10 minuter långa. Upplägget är att ni i kommun- eller landstingsgruppen bestämmer ett datum när ni kan samlas. Meningen är att man ska titta…

Motverka vinster i välfärden lokalt

Vänsterpartiet vill att välfärdens skattepengar ska gå till verksamheten och inte tas ut som vinster. Välfärdens resurser ska fördelas efter behov i enlighet med demokratiska beslut, inte efter vilka patienter, elever eller brukare som är mest lönsamma för välfärdsföretagen. Regeringen har efter förhandlingar med Vänsterpartiet åtagit sig att lägga lagförslag som i stort tillgodoser dessa ambitioner. Men det kommer att ta tid och på många håll kommer det…

Parlamentariska situationer 2014

Råd kring hur Vänsterpartiet kan hantera parlamentariska vägval efter valet 2014. ”Den politiska situationen är problematisk i många kommuner och landsting efter helgens val. Det finns betydande svårigheter att skapa stabila rödgröna majoriteter över hela landet. Då frågorna är många så kommer här lite rekommendationer kring hur man kan välja att tänka kring de olika situationerna.” Ladda ner Parlamentariska situationer 2014 (word) Ladda ner Parlamentariska situationer (2014 (pdf)…

Det är makten vi vill ha

Handledning i hur vi förändrar politiken i kommuner och landsting, släppt 2014. ”All politik handlar om makt. Det handlar om att få och skaffa sig makt. Utan makt är det inte möjligt att göra någonting inom politiken.” Ladda ner Det är makten vi vill ha (word) Ladda ner Det är makten vi vill ha (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Så bygger Vänsterpartiet en välfärd att lita på redan idag

I denna rapport tar vi upp exempel på hur det blir när Vänsterpartiet är med och styr i kommuner och landsting. Vilket vi gör i stora delar av Sverige. Använd gärna dessa exempel i valrörelsen och framöver för att stärka bilden av Vänsterpartiet som ett parti som påverkat och påverkar miljontals svenskar på lokal och regional nivå. Som inte bara är de som först föreslår hur Sverige och…

Underlag om fattiga EU-migranter

I det följande presenteras förslag när det gäller fattiga EU-migranter, med fokus på romer. Underlaget är framtaget av riksdagsledamöterna Christina Höj Larsen, antirasistisk och migrationspolitisk talesperson och Eva Olofsson, socialpolitisk talesperson. Arbetet har skett i kontakt med frivilligorganisationer i Stockholm och Göteborg samt med V-gruppledare i kommunfullmäktigegrupperna respektive landsting/region i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ladda ned hela underlaget här (pdf)