Partiet och de parlamentariska grupperna

Ett diskussionunderlag från 2012 av Mats Einarsson, ledamot i partiets organisations- och stadgegrupp. ”Till och från uppkommer det diskussioner och ibland oenighet om hur förhållandet mellan partiorganisationen och våra parlamentariskt förtroendevalda bör se ut. Något definitivt ‘rätt’ svar finns inte – relationen kan inom de ramar stadgarna sätter upp se ut på olika sätt beroende på omständigheter och vad berörda medlemmar och förtroendevalda anser fungerar bäst. Det här…