Parlamentariska situationer 2014

Råd kring hur Vänsterpartiet kan hantera parlamentariska vägval efter valet 2014. ”Den politiska situationen är problematisk i många kommuner och landsting efter helgens val. Det finns betydande svårigheter att skapa stabila rödgröna majoriteter över hela landet. Då frågorna är många så kommer här lite rekommendationer kring hur man kan välja att tänka kring de olika situationerna.” Ladda ner Parlamentariska situationer 2014 (word) Ladda ner Parlamentariska situationer (2014 (pdf)…

Det är makten vi vill ha

Handledning i hur vi förändrar politiken i kommuner och landsting, släppt 2014. ”All politik handlar om makt. Det handlar om att få och skaffa sig makt. Utan makt är det inte möjligt att göra någonting inom politiken.” Ladda ner Det är makten vi vill ha (word) Ladda ner Det är makten vi vill ha (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Så bygger Vänsterpartiet en välfärd att lita på redan idag

I denna rapport tar vi upp exempel på hur det blir när Vänsterpartiet är med och styr i kommuner och landsting. Vilket vi gör i stora delar av Sverige. Använd gärna dessa exempel i valrörelsen och framöver för att stärka bilden av Vänsterpartiet som ett parti som påverkat och påverkar miljontals svenskar på lokal och regional nivå. Som inte bara är de som först föreslår hur Sverige och…

Underlag om fattiga EU-migranter

I det följande presenteras förslag när det gäller fattiga EU-migranter, med fokus på romer. Underlaget är framtaget av riksdagsledamöterna Christina Höj Larsen, antirasistisk och migrationspolitisk talesperson och Eva Olofsson, socialpolitisk talesperson. Arbetet har skett i kontakt med frivilligorganisationer i Stockholm och Göteborg samt med V-gruppledare i kommunfullmäktigegrupperna respektive landsting/region i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ladda ned hela underlaget här (pdf)

Vita jobb

Lokalt partiarbete för trygga anställningar och bra arbetsvillkor. Genom att arbeta systematiskt med offentlig upphandling kan ekonomisk brottslighet trängas tillbaka. Det går att ställa krav som ger trygga anställningar och bra arbetsvillkor. Ekonomisk brottslighet skapar många problem. Utsatta människor utnyttjas som arbetskraft under svåra förhållanden. Dumpning av löner och försämring av arbetsvillkor påverkar inte bara dem som drabbas direkt. Det förändrar villkoren för hela branscher. Ladda ned ”Vita…

Motverka vinster i välfärden

Vänsterpartiets uppfattning när det handlar om vinster i välfärden är att sådana ej ska förekomma. Därför motsätter vi oss i första hand upphandling av välfärdstjänster. Där detta redan är infört gäller det att, så långt det är möjligt, se till att skattepengarna går till rätt saker och motverka att de går till vinstutdelning. Ladda ned ”Motverka vinster i välfärden” här (pdf)

Jämställd personalpolitik

Oavsett om man sitter i opposition i en kommun eller i ett landsting för vänsterpartiet är frågan om kvinnors löner och arbetsvillkor viktig att arbeta med. Detta kan göras på flera olika sätt. Viktigt är att en lönekartläggning och en arbetsvärdering av kommunens/landstingets anställda görs. Lönekartläggningar och handlingsplaner regleras av diskrimineringslagen §10 och 11, 3 kapitalet, men det är viktigt att se till att lagen följs och att…

Handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning

Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. Skattefusk, svartjobb och social dumpning måste bekämpas systematiskt och konsekvent. Vänsterpartiet tycker det är självklart att alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal, oavsett var man är född eller bosatt. Om företag ges utrymme att konkurrera med låga löner, dålig arbetsmiljö eller genom att fuska med skatten undergrävs…

HVB att lita på

I ”hem för vård och boende” (HVB) placeras barn och unga, ibland mot sin vilja. Då får det inte finnas några tvivel om att syftet med verksamheten är omsorg om de boende. När samhället tar på sig ansvaret för utsatta grupper måste kvaliteten vara garanterad med utbildad personal och adekvat vård och behandling. Varje skattekrona ska gå till verksamheten och drivkraften ska alltid vara bästa möjliga vård och…

Motionsmall: Upphandlingsvillkor samt villkor för deltagande enligt LOV

Motionsmallen syftar till att säkerställa kvalitén och minska vinsterna i välfärden vid upphandlingar, mallen rör upphandlingspolicyn och inte en specifik upphandling. I handledningen finns mycket information och förklaringar till de krav som återfinns i motionen, läs gärna igenom den innan för att stärka din möjlighet att argumentera för förslagen. Om du upplever att en majoritet kommer att yrka avslag på motionen kan du lämna in ett ändringsyrkande på…