Att sitta i kommunfullmäktige

Vänsterpartiet Botkyrka har tagit fram den här handledningen om att sitta i kommunfullmäktige. Handledningen riktar sig till den som funderar på att kandidera i valet 2018 eller som bara är nyfiken på hur fullmäktige fungerar. Den är enkel att anpassa till förhållandena i en annan kommun. Ladda ner Att sitta i kommunfullmäktige (word) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Rätt till heltid

En av de viktigaste frågorna på svensk arbetsmarknad är rätt till heltid. Det sker just nu små steg i rätt riktning efter att t.ex. Kommunal och Handels fått in nya skrivningar i kollektivavtalen. Dock kommer detta inte att räcka för att rätt till heltid ska bli verklighet på riktigt. Här kan du läsa mer om du hur du kan driva frågan i din kommun eller ditt landsting. Ladda…

Normalarbetsordning för kommunala grupper

Normalarbetsordning för kommunala grupper, antagna av partistyrelsen den 15 april 2016. De har ingen automatisk giltighet för partiets kommunala grupper utan måste antas av behörig partiinstans. Normalarbetsordningens funktion är att tjäna som vägledning vid utformandet av lokala arbetsordningar för kommunala grupper. Arbetsordningen måste utformas efter lokala förhållanden och i enlighet med lokal praxis. Andra arrangemang än de som här föreslås kan alltså beslutas så länge de inte strider mot…

Handledning flyktingmottagande

En handledning i hur Vänsterpartiet ser på hur vi bygger upp ett bra flyktingmottagande, som bland annat innehåller några goda kommunala exempel. ”Vänsterpartiet står beredda med lösningar på hur vi ska skapa ett välfungerande flyktingmottagande och en politik för rättvisa och jämlikhet som omfattar alla, oavsett om du är född i Arvika eller Aleppo.” Ladda ner Handledning flyktingmottagande (pdf)

Att skriva motioner

En handledning i att skriva motioner, riktad till kommunfullmäktigeledamöter. Framtagen av Mats Einarsson, publicerad maj 2015. ”Motioner kan användas för att uppmärksamma viktiga frågor, föra ut partiets politik och krav och för att driva på för angelägna reformer. Det är givetvis vanligast att vi använder motionsverktyget när vi är i opposition, men i många kommuner läggs motioner även av ledamöter från de styrande majoritetspartierna.” Ladda ner Att skriva…

Sammanställning: I så stora delar av Sverige är Vänsterpartiet med och styr

Valen i kommuner och landsting 2014 blev en framgång för Vänsterpartiet. Ca en miljon fler svenskar lever idag i kommuner eller landsting som Vänsterpartiet är med och styr, jämfört med innan valet. Vänstern är med och styr i så väl de största städerna och tillväxtorter som bruksorter och glesbygd. Och sköter en samlad ekonomi som är långt större än Sveriges största multinationella företag. Här redovisas mer siffror och detaljer kring detta.…

Att sitta i en kommunal nämnd

Det här är en mall till en handledning, som behöver anpassas för varje kommun. Den är framtagen av Mats Einarsson, gruppledare i Botkyrka och ledamot i Vänsterpartiets Organisations- och stadgegrupp, och släpptes i november 2014. ”För många kommer det att vara det första kommunala förtroendeuppdraget och det är helt naturligt att man kan känna sig osäker, inte minst när det gäller alla praktiska detaljer. Den här informationen är praktiskt inriktad…

Nya regler för kommunalt partistöd

En sammanfattning av de nya bestämmelserna för kommunalt partistöd. Framtaget i maj 2014. Ladda ner Nya regler för kommunalt partistöd (word) Ladda ner Nya regler för kommunalt partistöd (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Kurs för kommun- och landstingspolitiker

Vänsterpartiet har tagit fram en Youtube-baserad kurs för kommun- och landstingspolitiker. Kursen riktar sig till alla vänsterpartistiska politiker, både gamla och nya. Kursen är tänkt att ge partiet en gemensam bas för de kommande fyra årens lokalpolitiska arbete. Den innehåller sex filmer som är 5-10 minuter långa. Upplägget är att ni i kommun- eller landstingsgruppen bestämmer ett datum när ni kan samlas. Meningen är att man ska titta…

Motverka vinster i välfärden lokalt

Vänsterpartiet vill att välfärdens skattepengar ska gå till verksamheten och inte tas ut som vinster. Välfärdens resurser ska fördelas efter behov i enlighet med demokratiska beslut, inte efter vilka patienter, elever eller brukare som är mest lönsamma för välfärdsföretagen. Regeringen har efter förhandlingar med Vänsterpartiet åtagit sig att lägga lagförslag som i stort tillgodoser dessa ambitioner. Men det kommer att ta tid och på många håll kommer det…