Vänsterpartiet i siffror

Ett försök att ge en bild av läget i Vänsterpartiet med statistik om bland annat medlemsantal och könsfördelning, framtagen av organisationsenheten. Ambitionen är att publicera en ny version varje vår. Vi publicerade tidigare den här sortens statistik i det vi kallade Partiöversynen. Ladda ner Vänsterpartiet i siffror 2015 (word) Ladda ner Vänsterpartiet i siffror 2015 (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Kurs för kommun- och landstingspolitiker

Vänsterpartiet har tagit fram en Youtube-baserad kurs för kommun- och landstingspolitiker. Kursen riktar sig till alla vänsterpartistiska politiker, både gamla och nya. Kursen är tänkt att ge partiet en gemensam bas för de kommande fyra årens lokalpolitiska arbete. Den innehåller sex filmer som är 5-10 minuter långa. Upplägget är att ni i kommun- eller landstingsgruppen bestämmer ett datum när ni kan samlas. Meningen är att man ska titta…

För ett mer feministiskt parti

Handledning från 2013, som bl a innehåller en kort checklista. ”Att integrera det feministiska perspektivet innebär att verksamheten organiseras så att det feministiska perspektivet införlivas i all verksamhet och i alla beslut, istället för att drivas som en enskild fråga och utav några enskilda personer.” Ladda ner För ett mer feministiskt parti (word) Ladda ner För ett mer feministiskt parti (pdf)   Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Internfeministisk handbok

Handbok från 2012. ”Syftet med en internfeministisk handbok är att ge råd och stöd i arbetet att stärka jämställdheten på alla nivåer i Vänsterpartiet. Boken innehåller konkreta tips och förslag på hur man kan förbättra situationen lokalt och hur man kan jobba långsiktigt med internfeminism. Målsättningen är att handboken ska implementeras i alla distrikt under kommande verksamhetsperiod och följas upp med en utvärdering.” Ladda ner Internfeministisk handbok här…