Underlag till 8 mars 2016

Årets tema för partiet på 8 mars är mäns våld mot kvinnor. Nedan finner ni material som kan användas. Faktamaterial om vår politik (tänkt för internt bruk) (.docs) Folder för tryck (.pdf) Folder för skrivare (.pdf) Lokal debattartikel (.docx)  Insändare om feministiskt självförsvar (.docx)  Om möjligt gör gärna aktiviteter kring feministiskt självförsvar tillsammans med Ung Vänster.

Vänsterpartiet gör skillnad

Den närmaste månaderna blir det mycket viktigt att visa upp vad som står på spel med denna budget. Därför handlar första delen av kampanjen om detta. För att öka våra möjligheter att nå ut behöver partiet arbeta mer målgruppsanpassat och därför innehåller denna del av kampanjen fyra paket som riktar sig till olika målgrupper. Tanken är att det lokala arbetet ska rikta in sig på att nå just…

Vita jobb

Lokalt partiarbete för trygga anställningar och bra arbetsvillkor. Genom att arbeta systematiskt med offentlig upphandling kan ekonomisk brottslighet trängas tillbaka. Det går att ställa krav som ger trygga anställningar och bra arbetsvillkor. Ekonomisk brottslighet skapar många problem. Utsatta människor utnyttjas som arbetskraft under svåra förhållanden. Dumpning av löner och försämring av arbetsvillkor påverkar inte bara dem som drabbas direkt. Det förändrar villkoren för hela branscher. Ladda ned ”Vita…

Motverka vinster i välfärden

Vänsterpartiets uppfattning när det handlar om vinster i välfärden är att sådana ej ska förekomma. Därför motsätter vi oss i första hand upphandling av välfärdstjänster. Där detta redan är infört gäller det att, så långt det är möjligt, se till att skattepengarna går till rätt saker och motverka att de går till vinstutdelning. Ladda ned ”Motverka vinster i välfärden” här (pdf)

Feministisk offensiv – Den nya vågen

Tiden är inne för en ny våg av feminism. Den brutala ekonomiska politik som alliansregeringen drivit i Sverige i två mandatperioder har slagit speciellt hårt mot kvinnor. Försämringarna av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna och neddragningarna och omstöpningen av offentlig sektor slår dubbelt mot kvinnor eftersom väldigt många kvinnor arbetar med barn, äldre och sjuka. I det nya nedmonterade risksamhället har kvinnor oftare otrygga anställningar, tvingas jobba deltid och ses…

Utspel 8 mars 2013

Material för lokala 8 mars-utspel om rätten till heltid. Bifogade filer innehåller internt underlag, en motionsmall, flygblad samt mallar för insändare. Beroende på hur långt man har kommit i respektive kommun kommer utspelet att handla om olika saker: A) Om Vänsterpartiet inte redan driver rätt till heltid på lokal nivå bör man göra det nu genom att lägga sådana motioner. Se bifogad motionsmall. B) Om Vänsterpartiet redan har…

Material barnfattigdom

Med anledning av den uppblossade debatten om barnfattigdom har vi centralt ifrån tagit fram en insändarmall som kan användas lokalt. Det är viktigt att den undertecknas med namn och partibeteckning (alltså inget ”vanlig bekymrad medborgare” eller något sådant) och att man inte utger den för att vara unikt material i kontakt med pressen. Förändringar av texten till lokala förhållanden uppmuntras, men den går bra att sprida som den…