Facket och politiken

En handbok för fackligt aktiva vänsterpartister. Släpptes första gången 2012, uppdaterades något i januari 2014. ”Facket och politiken har alltid hört ihop. Genom aktivism i både facket och politiken har ett antal stora segrar vunnits. Men det är inte de stora segrarna eller de stora gesterna som är de viktigaste – det är det vardagliga arbetet för fackliga och politiska rättigheter som gör segrarna möjliga. Det finns många bra anledningar till varför…

Partiskatten

Ett kort dokument som går igenom hur partiskatten i stadgarnas § 127 fungerar praktiskt. Släppt i oktober 2013, uppdaterat i december 2016. I dokumentet finns också kontrakt för de förtroendevalda som omfattas av stadgan. ”Partikongressen 2012 beslutade att förtydliga stadgarna när det gäller så kallad partiskatt för medlemmar som innehar politiska förtroendeuppdrag. Partiskatten är viktig av två skäl: För det första anser vi att folkets företrädare inte bör…

För ett mer feministiskt parti

Handledning från 2013, som bl a innehåller en kort checklista. ”Att integrera det feministiska perspektivet innebär att verksamheten organiseras så att det feministiska perspektivet införlivas i all verksamhet och i alla beslut, istället för att drivas som en enskild fråga och utav några enskilda personer.” Ladda ner För ett mer feministiskt parti (word) Ladda ner För ett mer feministiskt parti (pdf)   Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Argumentationshandledning vinster i välfärden

Att motverka vinster i välfärden har varit en framgångsrik och prioriterad fråga för Vänsterpartiet under en längre tid. Några exempel är medieutspel, rapporten ”Vinster i välfärden” och den centrala handledningen för hur man kan jobba lokalt med att motverka kommersiella intressen i samband med upphandlingar och lagen om valfrihetssystem (LOV). Det finns även många bra lokala och regionala exempel. När vi lägger genomtänka och betydelsefulla förslag är det…

Kassör i partiföreningen

Handledning från 2013. ”Kassörens uppgift är en av de viktigaste för föreningens verksamhet. Partiets ekonomiska tillgångar är begränsade och måste användas med eftertanke och i enlighet med fattade beslut. Kassören är den som tillsammans med styrelsen har huvudansvar för föreningens ekonomi och att den sköts på ett bra sätt.” Ladda ner Kassör i partiföreningen (pdf) Ladda ner Kassör i partiföreningen (word) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Internfeministisk handbok

Handbok från 2012. ”Syftet med en internfeministisk handbok är att ge råd och stöd i arbetet att stärka jämställdheten på alla nivåer i Vänsterpartiet. Boken innehåller konkreta tips och förslag på hur man kan förbättra situationen lokalt och hur man kan jobba långsiktigt med internfeminism. Målsättningen är att handboken ska implementeras i alla distrikt under kommande verksamhetsperiod och följas upp med en utvärdering.” Ladda ner Internfeministisk handbok här…

Valberedningsarbete

Handledning från 2012, senast uppdaterad i december 2017. ”Valberedningens uppgift är att granska och värdera de nominerade kandidaterna, både var för sig och utifrån hur de kan samarbeta och komplettera varandra, och sedan lägga fram ett väl genomtänkt och avvägt förslag.” Ladda ner Valberedningsarbete en handledning (pdf) Ladda ner Valberedningsarbete en handledning (word) Den feministiska lathunden för valberedningar, som togs fram 2013, finns nu integrerad i handledningen men…

Ordförande i partiföreningen

Handledning från 2012. ”Grattis! Du har blivit vald till ordförande i din partiförening! Att bli vald till ordförande i en partiförening är något mycket fint. Medlemmarna har tyckt att du är den mest lämpade att leda föreningen. Du har anledning att vara stolt över detta förtroende. Samtidigt är du antagligen nervös. Du kanske känner att nu är det du som har ansvar för allt som händer i partiföreningen,…

Organisationshandboken

Organisationshandboken ”Konsten att bygga ett parti” släpptes 2004. Delar av den har lyfts ut och uppdaterats sedan dess, men originaldokumentet är fortfarande högst användbart. ”Den här handboken i politiskt arbete har tagits fram för att vi vill ge möjligheter till alla medlemmar att skaffa sig kunskaper om hur partiet fungerar och hur arbetet kan förbättras och stärkas. Den kan användas av alla medlemmar, och är skriven i första…