Landstingspolitisk handledning: Så motarbetar vi social dumping busstrafiken

I många regioner och landsting där till exempel busstrafik upphandlas så riskerar de anställda att förlora jobbet och tvingas söka det på nytt hos den som vann upphandlingen. Konsekvenserna blir otrygghet, svårigheter att få lån och bostad, och ofta försämrade villkor. Vänsterpartiet och facken har krävt ändring på detta och här skriver vi om du som vänsterpartist i kommuner och landsting kan motverka detta och säkra rätten till…

Arrangemangsmanualen

En handledning i att arrangera saker, från öppna föreläsningar till årsmöten. Släpptes i mars 2015, och uppdaterades senast i maj 2016. ”Vi arrangerar mycket saker i Vänsterpartiet, både utåtriktat och helt internt. Den här handledningen riktar sig till dig som ska arrangera någonting, och samlar råd och tips för att få till det så att allting klaffar.” Ladda ner Arrangemangsmanualen (word) Ladda ner Arrangemangsmanualen (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler…

Att sitta i en kommunal nämnd

Det här är en mall till en handledning, som behöver anpassas för varje kommun. Den är framtagen av Mats Einarsson, gruppledare i Botkyrka och ledamot i Vänsterpartiets Organisations- och stadgegrupp, och släpptes i november 2014. ”För många kommer det att vara det första kommunala förtroendeuppdraget och det är helt naturligt att man kan känna sig osäker, inte minst när det gäller alla praktiska detaljer. Den här informationen är praktiskt inriktad…

Motverka vinster i välfärden lokalt

Vänsterpartiet vill att välfärdens skattepengar ska gå till verksamheten och inte tas ut som vinster. Välfärdens resurser ska fördelas efter behov i enlighet med demokratiska beslut, inte efter vilka patienter, elever eller brukare som är mest lönsamma för välfärdsföretagen. Regeringen har efter förhandlingar med Vänsterpartiet åtagit sig att lägga lagförslag som i stort tillgodoser dessa ambitioner. Men det kommer att ta tid och på många håll kommer det…

Det är makten vi vill ha

Handledning i hur vi förändrar politiken i kommuner och landsting, släppt 2014. ”All politik handlar om makt. Det handlar om att få och skaffa sig makt. Utan makt är det inte möjligt att göra någonting inom politiken.” Ladda ner Det är makten vi vill ha (word) Ladda ner Det är makten vi vill ha (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Välkomna nya medlemmar

Den här texten har ersatts med ett nyare, större dokument, Vårda Välkomna Värva. – – – Några tips och råd i arbetet med att välkomna nya medlemmar. ”Vänsterpartiet växer i snabb takt. Det är ett fantastiskt problem: till skillnad från andra partier får vi hela tiden in fler nya medlemmar, som vill vara med och bygga en starkare vänster. Skillnaden i resultat mellan ett bra välkomnande och ett…

Säkerhet i valrörelserna

För att öka säkerheten för våra politiker och aktivister under valåret 2014 har Vänsterpartiet tagit fram de här instruktionerna, baserade på bland annat Säkerhetspolisens rekommendationer. Vid frågor, synpunkter eller rapporter om incidenter kan du kontakta Vänsterpartiets säkerhetsansvarige Uje Brandelius, [email protected] Ladda ned instruktionerna här (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Vita jobb

Lokalt partiarbete för trygga anställningar och bra arbetsvillkor. Genom att arbeta systematiskt med offentlig upphandling kan ekonomisk brottslighet trängas tillbaka. Det går att ställa krav som ger trygga anställningar och bra arbetsvillkor. Ekonomisk brottslighet skapar många problem. Utsatta människor utnyttjas som arbetskraft under svåra förhållanden. Dumpning av löner och försämring av arbetsvillkor påverkar inte bara dem som drabbas direkt. Det förändrar villkoren för hela branscher. Ladda ned ”Vita…

Motverka vinster i välfärden

Vänsterpartiets uppfattning när det handlar om vinster i välfärden är att sådana ej ska förekomma. Därför motsätter vi oss i första hand upphandling av välfärdstjänster. Där detta redan är infört gäller det att, så långt det är möjligt, se till att skattepengarna går till rätt saker och motverka att de går till vinstutdelning. Ladda ned ”Motverka vinster i välfärden” här (pdf)

Jämställd personalpolitik

Oavsett om man sitter i opposition i en kommun eller i ett landsting för vänsterpartiet är frågan om kvinnors löner och arbetsvillkor viktig att arbeta med. Detta kan göras på flera olika sätt. Viktigt är att en lönekartläggning och en arbetsvärdering av kommunens/landstingets anställda görs. Lönekartläggningar och handlingsplaner regleras av diskrimineringslagen §10 och 11, 3 kapitalet, men det är viktigt att se till att lagen följs och att…