Att skriva en kongressmotion

Den här texten riktar sig till dig som funderar på att skriva en motion till Vänsterpartiets kongress 2018. Läs den gärna även om du skrivit motioner förut! Ladda ner Att skriva en kongressmotion (word) Ladda ner Att skriva en kongressmotion (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Att sitta i kommunfullmäktige

Vänsterpartiet Botkyrka har tagit fram den här handledningen om att sitta i kommunfullmäktige. Handledningen riktar sig till den som funderar på att kandidera i valet 2018 eller som bara är nyfiken på hur fullmäktige fungerar. Den är enkel att anpassa till förhållandena i en annan kommun. Ladda ner Att sitta i kommunfullmäktige (word) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Vårda välkomna värva

Handledning i medlemsvård, publicerad i oktober 2016. ”Med hjälp av de här dokumentet vill vi öka kunskapen och ge tips kring hur ni ska jobba med medlemsvärvning, medlemsvård och hur ni omvandlar missnöje till framgång. Det är i första hand riktat till partiföreningar, som är den medlemsbärande delen av vår organisation, men distrikt kan också ha nytta av den.” Ladda ner Vårda välkomna värva (word) Ladda ner Vårda…

Rätt till heltid

En av de viktigaste frågorna på svensk arbetsmarknad är rätt till heltid. Det sker just nu små steg i rätt riktning efter att t.ex. Kommunal och Handels fått in nya skrivningar i kollektivavtalen. Dock kommer detta inte att räcka för att rätt till heltid ska bli verklighet på riktigt. Här kan du läsa mer om du hur du kan driva frågan i din kommun eller ditt landsting. Ladda…

Insamling till Fristadsfonden 2016

Första maj-insamlingen 2016 går till Fristadsfondens arbete, som ger juridisk hjälp till flyktingar som hotas av avvisning trots att de har starka skäl att få stanna. Vi är med och ser till att flyktingar som har kommit till Sverige kan få sin sak prövad ordentligt. Den här korta handledningen ger lite bakgrund och praktisk information. Ladda ner Fristadsfonden – insamling 2016 (word) Ladda ner Fristadsfonden – insamling 2016…

Barnpassning

Det här dokumentet innehåller råd och tips för att erbjuda barnpassning vid Vänsterpartiets arrangemang. Den första delen handlar om hur vi resonerar kring barnpassningen vid centrala partiarrangemang, och den andra om praktiska tips kring att arrangera barnpassning. Dokumentet publicerades i december 2015. Ladda ner Barnpassning (word) Ladda ner Barnpassning (pdf) Samlade organisationsdokument Läs fler organisationsdokument

Handledning i mötesteknik

Ett handledning i mötesteknik, publicerad i augusti 2015. God mötesteknik är A och O för varje organisation – det kan vem som helst som varit på ett smidigt och ett havererat möte skriva under på. En stark praxis för hur möten går till förebygger konflikter, öppnar scenen för demokratin och sätter föreningen i rörelse. Därför behöver vi skickliga mötesordföranden och mötessekreterare i Vänsterpartiet. En medlem som går på sitt första…

Handledning flyktingmottagande

En handledning i hur Vänsterpartiet ser på hur vi bygger upp ett bra flyktingmottagande, som bland annat innehåller några goda kommunala exempel. ”Vänsterpartiet står beredda med lösningar på hur vi ska skapa ett välfungerande flyktingmottagande och en politik för rättvisa och jämlikhet som omfattar alla, oavsett om du är född i Arvika eller Aleppo.” Ladda ner Handledning flyktingmottagande (pdf)

Att skriva motioner

En handledning i att skriva motioner, riktad till kommunfullmäktigeledamöter. Framtagen av Mats Einarsson, publicerad maj 2015. ”Motioner kan användas för att uppmärksamma viktiga frågor, föra ut partiets politik och krav och för att driva på för angelägna reformer. Det är givetvis vanligast att vi använder motionsverktyget när vi är i opposition, men i många kommuner läggs motioner även av ledamöter från de styrande majoritetspartierna.” Ladda ner Att skriva…

Arbetsrätten – inte till salu

Jonas Sjöstedts 1 maj tal kommer i år att handla om att arbetsrätten inte är till salu och hur viktig goda arbetsvillkor, inflytande och utvecklingsmöjligheter på jobbet är en förutsättning för att människor ska må bra och samhället utvecklas. Här finns ett flygblad som kan skrivas ut och användas inför, under eller efter 1 maj. Här finns också mer fakta kring vår politik inom detta område. Ladda hem…