Regeringen måste återupprätta en anständig sjukförsäkring


Försäkringskassan beviljar allt färre sjuka människor sjukpenning och sjukersättning. Statistik visar att andelen som nekas ersättning nu är högre än på flera år.

– Det är alarmerande vittnesmål och siffror vi nästan dagligen får ta del av där människor som är sjuka inte beviljas den ersättning de borde ha rätt till, säger Ulla Andersson, ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet.

Försäkringskassan har nyligen ändrat sitt arbetssätt så att kompletteringar på inlämnade läkarintyg rutinmässigt begärs. Dessutom betalas inte längre ersättning ut i väntan på komplettering. Detta betyder att många sjuka människor försätts i en påfrestande situation av ovisshet och ekonomisk utsatthet.

Det är viktigt att säkerställa att ett förebyggande arbete görs, att arbetsgivare uppfyller sina skyldigheter kring rehabilitering och anpassning och självklart att inte ytterligare försvåra för sjuka människor

Vänsterpartiet vill se fler förebyggande åtgärder för att minska ohälsan och en välfungerande sjukförsäkring som går att lita på.

– Efter allt arbete Vänsterpartiet och regeringen har gjort för att ta bort stupstocken i sjukförsäkringen så är detta en tillbakagång, fortsätter Ulla Andersson. Jag förutsätter att regeringen snarast återkommer med förslag som återupprättar en anständig och hållbar sjukförsäkring.

För mer information:
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64

2 kommentarer till “Regeringen måste återupprätta en anständig sjukförsäkring”

  1. Håkan Eliasson

    Riktigt tillfredsställande att det finns politiker med empati och förståelse för människor i nöd!

  2. Linda

    Hur tänker man kring alla oss som blivit utförsäkrade under Reinfeldts regering? Alla vi som är långtidssjukskrivna, som varje månad måste ta oss till våra lokala socialkontor och söka försörjningsstöd? Sjuka människor som nekas ersättning då det finns en sambo/man/hustru som uppbär inkomst som är över existensnivå. Är det inte märkligt att man enligt lag INTE är försörjningspliktig för en sambo förutom i just socialtjänstlagen? Ni (vi) gör ett fantastiskt arbete, men det är mycket kvar att göra! Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!