Ungdomsarbetslöshet


Vänsterpartiet tycker att arbetslöshet är ett samhällsmisslyckande och ett stort slöseri med mänskliga resurser. Arbetslösheten bland ungdomar är särskilt allvarlig. Ungdomsarbetslösheten hindrar unga från att komma in på arbetsmarknaden, att försörja sig själva och att starta sitt vuxenliv på ett bra sätt.

För att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten krävs dels en politik för fler jobb (se Jobben), dels en aktiv utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som rustar arbetslösa ungdomar för dagens och morgondagens arbetsmarknad.

Vänsterpartiet vill att:

  • unga arbetslösa garanteras utbildning, praktik eller arbete med avtalslön senast efter 90 dagars arbetslöshet
  • unga arbetslösa ska få tidiga och individuellt anpassade insatser hos Arbetsförmedlingen
  • Arbetsförmedlingen ges ett särskilt uppdrag att aktivt söka upp och motivera unga som varken arbetar eller studerar och som inte självmant söker sig till Arbetsförmedlingen
  • unga arbetslösa ges rätt till en fullständig gymnasieutbildning genom Komvux
  • unga arbetslösa ges rätt att få en yrkesinriktad utbildning genom arbetsmarknadsutbildning, yrkesvux eller Yrkeshögskolan