Skatter


Skatternas främsta syfte är att finansiera den gemensamma välfärden. Vänsterpartiet menar att skatt ska betalas efter förmåga och välfärd fördelas efter behov. Efter åtta år av borgerligt styre så är skattesystemet i flera delar riggat för de rika. Exempelvis finns generösa ränteavdrag liksom ROT- och RUT-avdrag. Sverige hör också till de få länder inom OECD som varken har förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt eller fastighetsskatt som är kopplad till fastighetens värde.

Vi vill ha högre skatteintäkter än idag, så att vi kan satsa på att skapa fler jobb, på kvalitetshöjningar i välfärden och på investeringar i bostäder och infrastruktur. Framför allt är det skatt på stora förmögenheter och höga inkomster som behöver höjas, liksom bolagsskatten. Skattepolitiken är också ett viktigt styrmedel för att minska utsläpp och ett instrument för att utjämna inkomstskillnaderna. Skattesystemet ska vara utformat så att det är enkelt att förstå och använda för alla som betalar skatt.