Narkotika


Vi anser att tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara olagligt men tycker inte att det ska vara kriminellt att ha använt narkotika för eget bruk. Vi vill inte att någon ska använda narkotika, men vi tycker inte att det är rätt att i efterhand straffa dem som har gjort det.

Att de som använder narkotika automatiskt anses vara kriminella stöter ut dem ur samhällsgemenskapen. Människor som har problem undviker då ofta att söka hjälp. Detta kan leda till allt tyngre missbruk. Polisens arbete mot narkotika handlar alltför mycket om urinprov medan fokus på langning av narkotika har minskat. Vi tycker att det är betydligt viktigare att arbeta för att minska langningen än att jaga enskilda med urinprovstagning. Urinproven leder också ofta bara till ett straff och ingen hjälp för den som använder narkotika.