Narkotika


Vänsterpartiet avvisar alla förslag som skulle innebära att illegala droger legaliseras. Att tillåta droger som i dag är illegala innebär att marknaden utvidgas och att fler människor riskerar att bli drogberoende. Det skulle leda till mer problem för enskilda människor och till ökade kostnader för samhället. Vi anser att tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara olagligt.

Vi anser inte att det ska vara kriminellt att ha använt narkotika. Det är det idag men det finns inga tecken på att lagen fungerar som det är avsett. Kriminaliseringen minskar inte missbruket. Vi vill inte att någon ska använda narkotika, men vi tycker inte att det är vare sig rätt eller effektivt att i efterhand straffa dem som har gjort det.

Att själva användandet av narkotika är ett brott gör att polisen fokuserar för mycket på att ta urinprov. Samtidigt har fokus på langningen av narkotika minskat. Vi tycker att det är betydligt viktigare att arbeta för att minska langningen än att jaga enskilda med urinprovstagning. Urinproven leder ofta bara till ett straff och ingen hjälp för den som använder narkotika.

Narkotikapolitiken måste bygga på kunskap om hur olika åtgärder fungerar i praktiken, inte på ideologiska dogmer. (Se även Missbruk och beroende).