Narkotika


Vänsterpartiet avvisar alla förslag som skulle innebära att illegala droger legaliseras. Att tillåta droger som i dag är illegala innebär enbart att marknaden utvidgas och att fler människor riskerar att bli drogberoende. Det skulle leda till mer problem för enskilda människor och till ökade kostnader för samhället. Vi anser att tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara olagligt.

Vi anser inte att det ska vara kriminellt att ha använt narkotika. Det är det idag men det finns inga tecken på att lagen fungerar som avsett. Det minskar inte missbruket. Vi vill inte att någon ska använda narkotika, men vi tycker att det är vare sig rätt eller effektivt att i efterhand straffa dem som har gjort det.

Att de som använder narkotika automatiskt anses vara kriminella stöter ut dem ur samhällsgemenskapen. Erfarenheten visar att människor som har problem då ofta undviker att söka hjälp. Detta kan leda till allt tyngre missbruk.

Att själva användandet av narkotika är ett brott gör vidare att polisen allt för mycket fokuserar på att ta urinprov. Samtidigt har fokus på langningen av narkotika minskat. Vi tycker att det är betydligt viktigare att arbeta för att minska langningen än att jaga enskilda med urinprovstagning. Urinproven leder ofta bara till ett straff och ingen hjälp för den som använder narkotika.

Narkotikapolitiken måste bygga på kunskap om hur olika åtgärder fungerar i praktiken, inte på ideologiska dogmer.

Se även vår politik mot missbruk och beroende:
http://www.vansterpartiet.se/politik/missbruk-och-beroende