Klimat


Sverige ska vara ett föregångsland i klimatomställningen. Den ekonomiska politiken måste anpassas till de ramar som klimatet och våra ekosystem sätter upp. För en framgångsrik klimatomställning krävs ett rättviseperspektiv som förenar det gröna perspektivet med det röda. Det krävs ökade investeringar i förnyelsebar energi, hållbara bostäder och gröna transporter. När skatter och lagstiftning stimulerar de hållbara alternativen kan vi minska utsläppen. Det ger ett mer hållbart samhälle och nya gröna jobb.

Vänsterpartiets politik kombinerar miljö- och klimatsatsningar med en politik för rättvisa och jämlikhet eftersom vi tycker att det hänger ihop. Höginkomsttagarna står för de största utsläppen och män orsakar generellt större utsläpp än kvinnor. Rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra stora egna förändringar men också hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett mer hållbart samhälle. Sverige bör anta ambitiösare klimatmål som ska uppnås genom att vi minskar utsläppen på hemmaplan och inte genom köp av utsläppskrediter.

Läs mer i Vänsterpartiets ekologisk-ekonomiska punktprogram:

http://www.vansterpartiet.se/assets/Ekoeko-punktprogram-161013.pdf