Integration


För Vänsterpartiet innebär integration ett inkluderande samhälle som ger alla oavsett bakgrund, religion, hudfärg, kön eller sexualitet rätt till god utbildning, arbete och bostad. Tillsammans tar vi också gemensamt kampen mot diskriminering på alla nivåer i samhället. Motorn i detta arbete är en generell välfärdspolitik. Bostadsbrist och arbetslöshet drabbar dem som är nyanlända i Sverige. Därför krävs både en kraftfull politik för generell välfärd och individuella lösningar för att ta till vara på erfarenheter och resurser.

I Vänsterpartiets Sverige ska det vara nolltolerans mot diskriminering. Vi vill att diskriminering ska kosta. Den som diskriminerar ska tvingas betala för det.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Inkludering och antidiskriminering”:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Inkludering-och-antidiskrimine_H102A301/?text=true