Ensamstående föräldrar


Vi vill stärka ekonomin för ensamstående föräldrar genom bättre ekonomiskt stöd och ökade möjligheter att arbeta. Ensamstående har sämre ekonomi än sammanboende och än sämre är den för ensamstående med barn. En majoritet av de ensamstående föräldrarna är kvinnor. Ensamstående mammor har oftare än andra otrygga anställningar.

Barnomsorg på obekväm arbetstid, rätt till heltid och barnomsorgsstöd i hemmet när barnen är sjuka är åtgärder som vi vill genomföra för att ensamstående föräldrar ska få bättre förutsättningar att kombinera föräldraskap och yrkesliv.

Barn ska inte behöva växa upp i fattigdom. Därför har Vänsterpartiet tillsammans med regeringen genomfört en rad reformer som bl.a. stärker ensamstående föräldrars ekonomi. Underhållsstödet har höjts med 300 kronor per månad och barn och grundnivån i föräldraförsäkringen har höjts med 250 kronor per dag. Även försörjningsstödet har höjts för barnfamiljer.

Vänsterpartiet är också överens med regeringen om att inkomstgränserna i bostadsbidraget som ges till barnfamiljer ska höjas 2017. För de hushåll som tar del av hela ökningen höjs bostadsbidraget med 167 kronor mer per månad. Från 2018 kommer underhållsstödet att höjas med ytterligare 150 kronor för barn som är 15 år och äldre.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ensamstaende-foraldrar_H102Sf266