Ökat stöd för ungas psykiska hälsa


Idag presenterar Vänsterpartiet ett krav inför kommande budgetförhandlingar med regeringen, på ökade resurser för att stärka ungas psykiska hälsa. Det handlar om två statliga stöd på sammanlagt 230 miljoner kronor, årligen. Vi vill säkerställa att psykisk ohälsa bland ungdomar minskar. Det ska ske genom en utveckling av ungdomsmottagningarnas arbete.

 

– Psykiatrin har alltför ofta långa köer och brist på plats. Det måste bli enklare för unga att söka hjälp, det måste gå snabbare att få stöd av de som kan ge det. Det är inte fult att må dåligt. Men det som verkligen inte är vackert är om vårt samhälle inte kan svara de unga som ber om hjälp och stöd. Vårt förslag är en rejäl satsning på att lösa just det här problemet och det blir också ett av våra viktigaste krav i budgetförhandlingarna med regeringen, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

Den ena satsningen ska syfta till att förstärka existerande mottagningar och den andra ska stimulera och rusta nya initiativ. Det är viktigt att de lokala behoven får styra så att pengarna används där de gör bäst nytta.

– Vi unga betalar ett högt pris för en samhällsutveckling där otryggheten ökat. Under vår generations uppväxt har den psykiska ohälsan trefaldigats bland unga, samtidigt som det blivit svårare att få stöd och vård. Statistiken visar också att det slår särskilt hårt mot unga tjejer – var tredje gymnasietjej känner oro eller ångest i vardagen. Den här utvecklingen beror på politiska beslut och kan vändas med politiska beslut, precis som Vänsterpartiet föreslår här, säger Hanna Cederin, förbundsordförande för Ung Vänster. 

Satsningen innebär att vården tillförs nya personal i form av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, fler psykologer och skolläkare med psykiatrisk kompetens. Det statliga stödet ska kompletteras med en medfinansiering på 25 procent från kommuner, landsting och regioner. Det totala stödet blir därför 287,5 miljoner kronor.

 

 

Satsning Statligt stimulansbidrag per år Medfinansiering (25%) per år från landsting, kommuner och regioner Sammanlagt stöd per år
Ungdomsmottagningar  130 miljoner kronor  32 500 000 kronor  162,5 miljoner kronor
Stimulering och nya initiativ  100 miljoner kronor  25 miljoner kronor  125 miljoner kronor
Totalt stöd, årligen  287,5 miljoner kronor

 

*Läs mer om förslaget här: Stöd psyk ohälsa 2015, underlag

För mer information
Sofia Zouagui, vik pressekreterare till Jonas Sjöstedt, 072 736 59 33
Vänsterpartiets presstjänst, 070 620 00 64

2 kommentarer till “Ökat stöd för ungas psykiska hälsa”

  1. maximo

    mycket bra . vi kommer att senda i program med 101.1 f m, lördag 17.00 hrs..

  2. Torbjörn

    Men jag då. Jag har kämpat i hela mitt liv. Druckit två snabba glas vitt vin på lunchen när panikångesten kickar in. Spytt på väg till jobbet. Skitbra att man pratar om ungas eventuella psykiska ohälsa, samt även deras (de unga) rätt till bostad. Men jag då? Jag är 52 år. Jag har på senare tid blivit intagen på vårdintyg (6 mentalskötare brottade ner mig och satte mig i spännbälte) fick en spruta Stesolid i skinkan. Dagen efter så stod jag på parkeringen utanför. Helt stenad. Ingen uppföljning. Efter mitt fjärde besök på psykakuten så får jag någon form sv diagnos och 10 elchocker. Nu, när jag per remiss (7 år efter första psykakutbesöket) så får jag medicinsk yoga och samtalsterapi. Jag uttryckte vid något tillfälle att det äntligen börjar se ljusare ut. Då rycker F-kassan ut och friskförklarar mig. För det första så är det ingen som vill anställa en 52 årig gubbe. För det andra så är jag inte redo för arbete än. Inte än, men snart. Skitbra med alla satsningar på unga. Önskar att de hade funnits när jag spydde mellan vagnarna på pendeltåget. Men: glöm inte bort oss i övre medelåldern. Vi har en massa kompetens, ett annat kontaktnät och en erfarenhet som kan kompletera en arbetsplats. Glöm inte oss lite till åren komma som har kämpat hela livet med ”psykisk ohälsa”. Glöm oss inte.