Nolltolerans mot rasism och hatbrott


Vänsterpartiet tycker att det är oacceptabelt att öppet nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, närvarar på politikerveckan i Almedalen. De är en organisation vars aktivister regelbundet utsätter andra människor för våld och begår hatbrott. Deras närvaro utgör ett konkret hot.

– Vi anser att regeringen måste se till att hatbrott prioriteras i polisens arbete. Polisen behöver i större utsträckning säga nej till nazistiska demonstrationer, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet anser att regeringen i sitt regleringsbrev till polisen ska slå fast att polisen bör prioritera hatbrott. Därigenom skulle polisen i större utsträckning kunna säg nej till nazistiska demonstrationer eller anvisa dem till en plats och tid som minimerar risken för att ordning och säkerhet hotas.

– Vi vill se en nolltolerans mot rasism och hatbrott. Vänsterpartiet anser att polisen bör agera direkt om det begås brott i samband med demonstrationer, säger Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet har tidigare överklagat polisens beslut om att ge NMR tillstånd att närvara i Almedalen. Överklagan har dock avvisats av Förvaltningsrätten.

2 kommentarer till “Nolltolerans mot rasism och hatbrott”

 1. Eva Lund

  Förvaltningsrätten kan inte kap. 2 §24 i Grundlagen
  Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Lag (2010:1408).

  Svara
 2. Doreen A. McGann

  Racism is systemic in Sweden and in government. When I arrived in Sweden it was decided that I have no qualified education. Two degrees were swept into the garbage. Ten years later it was decided that they are valid. How can a country allow immigrants to enter as employees and then speak continuallty of unemployment of immigrant being a result of poor Swedish. When I worked at Telia and other companies I was faced with constant complaints of my Swedish. No one seemed bothered by American who do not even try. When I too spoke English it becomes a new problem for them to complain about. Even the unions had refused me membership due to my poor education. After having worked and became ubnemployed I had problem collecting akassa because arbetsförmedlin refused to register me as unemployed because I did not have sufficiently strong Swedish.

  Svara

Skriv en kommentar