Minnesord över C.H. Hermansson


Vänsterpartiet har sorg, C.H. Hermansson har lämnat oss natten mellan måndag och tisdag. Han lämnar ett stort tomrum efter sig. Ingen har betytt mer än CH för att skapa en modern vänster i Sverige.

CH föddes i Bollnäs 1917 och bodde sedan i Sundvall men tillbringade mycket tid under sin uppväxt i Ådalen. Intrycken från de hårda villkoren för arbetarna, klasstrider och skotten i Ådalen 1931 fick honom att gå med i SSU. Han flyttade till Stockholm för studier i slutet på 30-talet, engagerade sig i Clarté och gick med i SKP 1941. Detta var en tid som präglades av kamp mot nazism och fascism. Snart blev han aktiv i partiet på central nivå och en av partiets ledande intellektuella. CH gjorde omfattande arbeten för att utveckla partiets politik inte minst vad avser ekonomiska frågor.

SKP var ett traditionellt kommunistparti. Men inom partiet växte det fram en opposition som ville modernisera politiken och bryta det politiska beroendet av Sovjetkommunismen. C.H. Hermansson blev den viktigaste personen i den oppositionen. Han ville att partiet skulle kritisera Warszawapaktens inmarsch i Ungern 1956 och formulera en självständig politik.

När CH valdes till ordförande 1964 var det ett avgörande steg i partiets modernisering. Under CHs ledning lades grunden för ett modernt vänstersocialistiskt parti. Partiet bröt det politiska beroendet av Sovjetunionen och började kritisera inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter i socialistiska länder. CH tog mycket kraftfullt avstånd ifrån Sovjets inmarsch i Tjeckoslovakien 1968. Den nya kursen ledde till att de Sovjetlojala lämnade partiet 1977.

CH skapade ett mer öppet parti som tog till sig idéer från de nya rörelser som växte fram inom kvinnorörelsen och miljörörelsen. Solidariteten med befrielserörelser runt om i världen blev central för partiet. CH var mycket intresserad av kulturfrågor. SKP bytte namn till Vpk 1967 och samarbetade med andra vänstergrupper. Under CHs ledning intog partiet också en mycket mer självständig hållning till socialdemokratin.

CH skrev ett flertal böcker. Han använde marxismen som ett redskap för att granska makten i sin egen tid. Hans analyser av det svenska kapitalet och storföretagens makt fick stor betydelse för förståelsen för hur den svenska kapitalismen fungerade. CH gjorde marxismen och socialismen relevant i den tid han levde i. CH skrev också mycket fina intervjuböcker med partimedlemmar och om sina egna minnen.

CH var aktiv i politiken lång tid efter att han slutat som partiordförande 1975. Han satt kvar i riksdagen och partistyrelsen. Han skrev, reste och talade. Ända fram till nu har han tagit aktiv del i den politiska debatten, alltid intresserad av nya idéer, löntagarnas inflytande och utvecklingen i världen.

CH är älskad av många inom vänstern för sina stora politiska insatser. Men han hade också en personlighet som gjorde honom mycket omtyckt. Han var lågmäld, kunnig och reflekterande. Hans öppna och vänliga sätt vann sympatier långt utanför partiets medlemmar och väljare. CH var inte den som höjde rösten, men han vann respekt genom sin lugna utstrålning, sin kunskap och sitt engagemang. CH – vi saknar dig.

Närmast sörjande till C.H. Hermansson är hans två döttrar och deras familjer. Våra tankar är hos dem.
Jonas Sjöstedt, partiledare (V)

C. H. Hermanssons stipendiefond för forskning och utveckling
I samband med C.H. Hermanssons 90-års dag instiftade partiet en stipendiefond i syfte att stödja forskning, journalistik, författarskap och jämförbar verksamhet som i C.H. Hermanssons anda kritiskt granskar och analyserar samhällsutvecklingen, särskilt med avseende på ekonomiska, politiska och sociala maktrelationer. Insamling till C.H. Hermansson minne går till C. H. Hermanssons stipendiefond för forskning och utveckling, Pg 3371-2

25 kommentarer till “Minnesord över C.H. Hermansson”

 1. Agneta Wiberg

  Tack för ditt engagemang för rättvisa! Vila i frid!

 2. Kickan Fält

  En man att akta, en förebild! Vila i frid!

 3. Jan Jonsson

  CH var för mig en stor ledare. Själv gick jag och min fru med i partiet efter att ha läst hans bok skrivit ”Vänsterns väg”. Den öppnade upp synsättet och tänkesättet. Fick boken senare signerad av CH. Jag har kört honom ned till Onsala till hans frus anhöriga när han har varit i Mölndalstraktern. CH var en fantastisk person och han har verkligen byggt upp partiet. Jag sörjer honom, samtidigt som jag är glad över att fått lära känna honom.
  Kamratligen Jan Jonsson Mölndal.

 4. Ewy Olausson

  Du gjorde mycket gott som partiledare, en av de stora,så ödmjuk och samtidigt en som kunde säga ifrån. Vila i frid!

 5. Gunnar Friberger

  CH var en sant intellektuell socialist.
  Hans ställningstagande när det gällde händelserna i Tjeckoslovakien var avgörande när jag senare tog steget och blev medlem i Vänsterpartiet (dåvarande VPK).
  Men det som var så speciellt med CH var hans optimism, han slutade aldrig tro på att en rättvis och jämlik värld var möjlig.

  Gunnar Friberger
  Nacka

 6. Åsa Wedin

  Dina insatser har betytt mycket för samhällsutvecklingen i Sverige.

 7. Peter Swedenmark

  Det står att CH växte upp i Ådalen. Vad jag vet växte han upp i Sundsvall (efter flytten från Bollnäs) och Sundsval lligger inte i Ådalen. Hur som helst: Hermansson var en lysande politiker och imponerade stort i debatter.

 8. Kerstin Norberg

  CH var inte bara min favoritpolitike. Han var också skolkamrat med min pappa i Sundsvall, där han var känd som en elegant som gillades av flickorna. Dessutom var han granne till mig på Gärdet och vi slogs om samma slånbär vid Kampementsgatan, där han bodde. Vi hade mycket roligt åt detta när vi en gång hamnade bredvid varandra på en presslunch. För att hedra honom döpte jag en av mina valpar efter honom. Jag hade hoppats att CH skulle få uppleva sin 100-årsdag, samtida med den ryska revolutionen som han var, men så blev det alltså inte. Självklart kommer han att få vila i frid, vad man nu menar med detta uttryck.

 9. Leif Strandberg

  Du kom upp till Gävle 1968 för att hålla tal vid höstens Vietnam-vecka. En del av oss i VUF var röda maoister och samtalen med dig var mycket givande. Jag lärde mig mycket av dig bland annat hur en kamratlig samtalsstil kan se ut. Tack CH!

 10. Judith Skörsemo

  En stor man har gått ur tiden. Vi är många som sörjer honom

 11. Håkan Högberg

  Jag är född med ett rörelsehinder och antagligen därför blev jag en politisk nörd redan i småbarnsåren Jag älskade att höra gubbarna träta CH klarade ofta matchen mot mina bägge andra favoriter Tage Elander och Gunnar Hedlund CH var alltid stringent utan att bli krånglig eller föll för frestelsen att använda för krångliga ord i onödan i början på 80 talet hörde jag honom live i riksdagen och han var då flera snäpp bättre i debatten än sina meningsmotståndare RIP

 12. Ola Rosevall

  Jag har bara goda minnen av honom under alla hans aktiva år som politiker, så vila i frid CH och tack för allt du gjort

 13. Leif Gheith Sahi

  Sorg och Saknad efter CH. Kamp för socialism och Feminism!!

 14. maryam

  Du kommer alltid att finnas i våra tankar. Dina tankar och politiska still kommer att leva länge än. Hoppas att dagens vänster kommer att följa ditt exempel.

 15. Lilian Levin

  Du var en, eller den politiker en kunde lita på!

 16. Rodrigo Arce

  Käre CH, dina lärdomar hjälper oss vidare i kampen för socialism och bättre samhällen runt om i världen.

 17. Katarina Lindahl

  CH var viktig för Vänsterpartiets utveckling mot ett modernt parti. Han var också ett stöd för mig och andra som arbetade på partistyrelsens kansli och i vår gemensamma lokala partiorganisation VPK Östermalm. Han är en människa som jag r glad att ha känt.

 18. Katarina Lindahl

  Att arbeta med CH var både en utmaning och roligt.Vi var inte alltid ense, men du var ett stöd när jag som ung kvinna arbetade på partikansliet och i vår gemensamma partiorganisation VPK Östermalm.
  Men den viktigaste insatsen gjorde CH i sitt arbete för att driva partiet mot större öppenhet och självständighet.
  CH var en människa som jag är glad att ha känt

 19. Rosie Kilhblom-Baudou

  Han kunde tala med bönder på bönders språk och med lärde män på latin för att citera Karlfeldt. Han var respektfull och tydlig. Jag högaktade den mannen och kan fortfarande höra hans röst. Vila i frid, CH! Nu är både du och Fälldin borta! Tyvärr måste vi nu lyssna på sådana lögnaktiga skränfockar som Donald Trump, hans svenske ”brorsa” Ian Wachtmeister och deras lilla ”avkomma” Jimmie Åkesson! Usch! Men Jonas Sjöstedt har lärt sig en hel del av CH i sin framtoning. Tur det!

 20. Ellinor Hultman

  Du var en stor föregångare inom vänsterrörelsen CH. En gång talade du vid La mano med min man och han frågade vad du tyckte om Lars Ohly. Du sade ”han kan bli bra”.

 21. Kjell-Erik Karlsson

  CH:s ledarskap och poliska kursändring av partiet fick mig att se ett parti som ville och skulle kunna förändra saker i Sverige och världen. Jah fick en tro och en bas för politiken.