Här har vi samlat Vänsterpartiets organisatoriska dokument, som en del i Resursbanken. Vi är fortfarande i en fas där vi vet att det behövs texter på långt fler områden, men vi har en långsiktig plan som vi allt eftersom bockar av fler och fler texter från.

Vi vet att många distrikt och lokalföreningar har tagit fram egna handledningar, mallar och annat som skulle kunna fungera som underlag för textarbetet på riksnivå. Skicka gärna in den sortens material!

All respons på texterna är förstås välkommen. Vi vet att det finns mycket mer erfarenhet att ta tillvara i partiet, så tveka inte att skriva några rader.

Mikael von Knorring
projektansvarig
08-786 53 46, e-post

 

orgdok

Handledningar

Mallar

Utbildningar

Riktlinjer

Övergripande

Valrörelserna 2014